Image

Kringen

009 Zuid-Holland

Contactgegevens Kring Zuid Holland

009 Zuid-Holland
J.G. van der Wal
Van Miereveltlaan 1d
2612 XE Delft
tel. 01 5 2 12 61 02
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geschiedenis van de Kring  Zuid-Holland.
Na de grote Stoottroepen bijeenkomst in de Diergaarde Blijdorp in 1983 kwam een aantal leden van 7 RS bijeen om een Kring te organiseren voor Zuid-Holland. Op 8 juni 1983 kwamen daarvoor 4 personen van 7 RS bijeen in de Rijnstroom te Scheveningen. Hier werd definitief besloten de Kring Zuid-Holland  te formeren. Het bestuur werd gevormd door Frits Beyer als voorzitter, Ad Neuteboom als secretaris, Cees van Steensel als penningmeesater en Jos Bakker als lid. In augustus van dat jaar was de  eerste bijeenkomst in een kantine van een sporthal . Afgesproken werd meer bekendheid te geven aan de oprichting. Er werden  vooral oud-Stoters uit de rayons Den Haag en Rotterdam naast Leiden benaderd met de vraag of ze interesse hadden en het verzoek of ze eventueel oude maatjes mee wilden nemen. Bij de eerste bijeenkomst, die werd belegd in een buurtcentrum in Rijswijk, waren er 40 leden aanwezig. Echter na enkele bijeenkomsten werd het aantal 100 en moesten we uitwijken naar van der Valk in Rotterdam. De zaal werd gratis ter beschikking gesteld, echter na een management wisseling moesten we huur gaan betalen. Dat bedrag was niet op te brengen. Ten einde raad vroegen we om een locatie op de van Ghentkazerne.

De toenmalige commandant maakte ons attent op Echos Home, een zogenaamd militairtehuis, op het kazerne terrein:  we waren van de Landmacht dus geen faciliteiten. Sinds het vieren van ons lustrum in 2013 worden echter de faciliteiten van de van Ghentkazerne ter beschikking gesteld, mede door tussenkomst van de voorzitter van het Hoofd Bestuur, de gekrompen Defensie organisatie en het veteranenbeleid over de grenzen van de krijgsmachtdelen heen. De Kring telt momenteel circa 80 leden en de bijeenkomsten deelname neemt af gezien de leeftijd en de afnemende mobiliteit.

Bijeenkomsten.
In principe komt de kring vier maal per jaar bijeen.
Bij al deze bijeenkomsten zijn partners eveneens van harte welkom.
Aan het eind van de maand mei wordt er veelal een bijeenkomst in combinatie met een excursie georganiseerd.
De afgelopen jaren brachten we een bezoek aan het stoomschip Rotterdam met een rondvaart door de haven, een bezoek aan de luchthaven Den Haag Rotterdam en een boottocht op de Amer.

De jaarlijkse bingo/loterij waarbij de deelnemers ook zelf hun leuke prijzen meenemen is ook een onderdeel van het jaarprogramma.
De gelegenheid tot elkaar zien en bijpraten wordt als belangrijk ervaren en de altijd voortreffelijke rijstmaaltijd van de marine als een hoogtepunt. Alle activiteiten worden door het bestuur georganiseerd op basis van low cost/ no cost.
Verder is er vier maal per jaar een Stotersborrel in Assen met gratis vervoer en regelt het bestuur eventueel vervoer van en naar de van Ghentkazerne.

Onze uitdaging.
Het snel afnemende ledental gezien de gemiddeld hoge leeftijd van de leden. We proberen dit op twee manieren te pareren: door andere kringen waarvan leden in de provincie wonen ook uit te nodigen en door de neven Kring Zeeland uit te nodigen. Daar naast benaderen we vanaf eind 2015 actief lokale media om ons bekend te stellen. De oude garde zegt doorgaan met ademhalen, maar vindt het erg jammer ze zo in een isolement komen. Daarnaast zien we het profileren van de Kring binnen de BOSS en in de Provincie Z-H ook als een uitdaging.