Image

Dagelijks bestuur

Bestuur van de Vereniging

Het bestuur van de BOSS is als volgt samengesteld:

Hoofdbestuur:

 • een voorzitter,
 • een vice-voorzitter,
 • een secretaris,
 • een penningmeester,
 • een tweede secretaris-penningmeester,
 • de kringvoorzitters of diens vertegenwoordiger van de erkende kringen qualitate qua,

Adviseurs:

 • de commandant van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard,
 • de hoofdredacteur van “Strijdend Nederland”,
 • de ledenadministrateur van de Vereniging
 • de voorzitter van de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers
 • de voorzitter van de door de ALV aan te stellen commissie(s),
 • de vertegenwoordiger van de BOSS in het Veteranenplatform,
  zij wonen de vergaderingen van het Hoofdbestuur bij en kunnen gevraagd en ongevraagd het Hoofdbestuur van functioneel advies dienen. Zij ontvangen de agenda en de notulen. Zij hebben geen stemrecht in het hoofdbestuur.

Deskundigen:

Het hoofdbestuur kan zich ter vergadering laten bijstaan door een of meerdere externe deskundigen.

Dagelijks bestuur:

 • De voorzitter, vice-voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de tweede secretaris-penningmeester vormen het Dagelijks bestuur en zijn belast met de dagelijkse leiding van de vereniging.
 • Het dagelijks bestuur is bevoegd namens het Hoofdbestuur op te treden en is daaraan verantwoording verschuldigd.