Home

Nieuw op onze site:
Van de Voorzitter December 2017
Agenda BOSS 1 februari 2018

(TIP: Als u op foto’s op deze site “klikt” worden ze vergroot weergegeven)


Grondbeginselen en Doelstellingen van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS)

Grondbeginselen.
De Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers is gebaseerd op de wil om onze vrijheid, parlementaire democratie en de constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje te handhaven en zonodig te verdedigen tegen alles wat daarmee in strijd is, met als inspirerend voorbeeld het Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog waaruit de Stoottroepen zijn voortgekomen.

Doelstellingen. 

  • Het in stand houden en bevorderen van banden van vriendschap die tijdens het dienen bij het Regiment Stoottroepen  Prins Bernhard zijn ontstaan;
  • Het onderhouden van nauwe contacten met het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard;
  • Het blijven eren en herdenken van alle gevallenen;
  • Het behartigen van de belangen van Leden van de vereniging en, in bijzondere gevallen ook van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers die geen lid zijn van de vereniging, zulks naar het oordeel van het hoofdbestuur.

 

vfonds logo nieuw open

De activiteiten van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

 

 

logo

Faceboekpagina
Strijdend Nederland

Disclaimer & Privacy statement:
Disclaimer