Home

Nieuw op onze site:
Van de Voorzitter Maart 2018
Agenda BOSS 13 maart 2018

Inschrijvingen Wageningen en NLVD

Nieuwspagina:
Standpunt VP inzake Indie Onderzoek
Aankondiging Java-reunie 2018

!!!   Reunie alle missies 13 RSPB 25 mei   !!!
!!!   VIP Stotersborrel op 26 mei  !!!


Grondbeginselen en Doelstellingen van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS)

Grondbeginselen.
De Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers is gebaseerd op de wil om onze vrijheid, parlementaire democratie en de constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje te handhaven en zonodig te verdedigen tegen alles wat daarmee in strijd is, met als inspirerend voorbeeld het Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog waaruit de Stoottroepen zijn voortgekomen.

Doelstellingen. 

  • Het in stand houden en bevorderen van banden van vriendschap die tijdens het dienen bij het Regiment Stoottroepen  Prins Bernhard zijn ontstaan;
  • Het onderhouden van nauwe contacten met het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard;
  • Het blijven eren en herdenken van alle gevallenen;
  • Het behartigen van de belangen van Leden van de vereniging en, in bijzondere gevallen ook van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers die geen lid zijn van de vereniging, zulks naar het oordeel van het hoofdbestuur.

 

vfonds logo nieuw open

De activiteiten van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

 

 

logo

Faceboekpagina
Strijdend Nederland

Disclaimer & Privacy statement:
Disclaimer