Home

Nieuw op onze site:
Van de Voorzitter Maart 2020
Nieuwspagina

Alle verenigings-activiteiten stilgelegd

De Overheid ontraadt op dit moment o.a. bijeenkomsten van grote groepen mensen tenminste tot 1 juni 2020.
Tevens wordt aangeraden thuis te blijven als men zich ziek voelt (last heeft van keelpijn en/of hoest en/of koorts).
In verband hiermee worden alle activiteiten van BOSS centraal en van de kringen afgelast tenminste tot 1 juni 2020.
Volg alle mededelingen hieromtrent op deze site en van uw kring.

De Algemene Ledenvergadering (oude planning 16/04)wordt, onder voorbehoud, verplaatst naar 27 augustus 2020 te Ermelo. Volg de mededelingen op onze site en van uw kringsecretaris.


Mededelingen Wageningen 2020

In Wageningen, Stad der Bevrijding, zien 4 en 5 mei er dit jaar heel anders uit dan we gewend zijn. Vanwege de Corona-crisis kan het Bevrijdingsevenement niet zoals aangekondigd plaatsvinden. Dit besluit volgt op de aangescherpte maatregel bekend gemaakt door minister Grapperhaus van Justitie, dat alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen zijn verboden tot 1 juni.
Wat betekent dit?
Dit houdt in dat in aanloop naar 4 en 5 mei de Vrijheidscolleges, Four Freedoms Tour, Freedom Film Festival, Light Up en de Nationale Bevrijdingsvuurestafette op 4 mei en het Foulkes Festival, Bevrijdingsfestival Gelderland, het Bevrijdingsdefilé en Liberty Breakfast op 5 mei, niet kunnen doorgaan.
Wel gaat Wageningen45 de mogelijkheden onderzoeken om het traditionele ontsteken en het doorgeven van het Nationale Bevrijdingsvuur en de Nationale Herdenking Capitulaties 1945 op het 5 Mei plein in aangepaste vorm door te laten gaan zonder grote groepen publiek, bijvoorbeeld via digitale middelen.

Herdenken en vieren in 2021
Ervan uitgaande dat Nederland de Corona-crisis volgend jaar onder controle heeft, organiseert Wageningen45, op 4 en 5 mei het Bevrijdingsevenement Wageningen 2021.
Wageningen45 streeft er, samen met de betrokken partijen, naar om in 2021 zoveel mogelijk van de activiteiten die ter ere van 75 jaar Vrijheid georganiseerd werden, alsnog te laten plaatsvinden.
We hopen u allen dan ook weer op het Bevrijdingsevenement Wageningen 2021 te mogen verwelkomen en wensen u voor nu een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groeten,
Hans Sonnemans
Coördinator Bevrijdingsdefilé en Foulkes Festival


NationaleVeteranendag en Memorial Day 2020

De Nationale Veteranendag 2020, gepland op 27 juni 2020, zal geen doorgang vinden.

Ook de Memorial Day van 24 mei in Margraten zal geen doorgang vinden en is de begraafplaats vanwege de Corona dreiging gesloten.

Grondbeginselen en Doelstellingen van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS)

Grondbeginselen.
De Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers is gebaseerd op de wil om onze vrijheid, parlementaire democratie en de constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje te handhaven en zonodig te verdedigen tegen alles wat daarmee in strijd is, met als inspirerend voorbeeld het Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog waaruit de Stoottroepen zijn voortgekomen.

Doelstellingen. 

 • Het in stand houden en bevorderen van banden van vriendschap die tijdens het dienen bij het Regiment Stoottroepen  Prins Bernhard zijn ontstaan;
 • Het onderhouden van nauwe contacten met het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard;
 • Het blijven eren en herdenken van alle gevallenen;
 • Het behartigen van de belangen van Leden van de vereniging en, in bijzondere gevallen ook van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers die geen lid zijn van de vereniging, zulks naar het oordeel van het hoofdbestuur.
vfonds logo nieuw open

De activiteiten van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

 

Privacy verklaring Bond Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 • Binnen de BOSS worden de gegevens centraal opgeslagen bij de Ledenadministratie. Dit is noodzakelijk om alle leden te kunnen benaderen in het kader van hun lidmaatschap.
  • De gegevens worden gebruikt voor de verzending van het Verenigingsorgaan, uitnodigingen voor bijeenkomsten ,kring-Nieuwsbrieven en het innen/verzenden van de jaarlijkse contributienota’s.
  • De opslag vindt plaats bij de Ledenadministrateur in een daarvoor geëigende databank (in dit geval PCLeden) en een (back-up-versie) bij de Penningmeester t.b.v. het Financiële deel uit deze databank.
  • De ledenadministrateur verstrekt (1x per kwartaal)aan de secretaris een totaal-ledenlijst en aan elke kringsecretaris een kring-ledenlijst.
  • De in deze website vermelde adresgegevens betreft bestuursleden van de BOSS en zijn met hun instemming vermeld teneinde de bereikbaarheid binnen de vereniging te bevorderen en of te vereenvoudigen.
 • De leden worden op het inschrijfformulier geïnformeerd over wat en waarom met de gevraagde gegevens wordt gedaan. Leden kunnen te allen tijde hun gegevens opvragen, doen wijzigen of aanpassen
  Het inschrijfformulier bevat voor deze wetstoepassing de navolgende tekst:
  “De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in de Databank van de Ledenadministratie en alleen gebruikt voor verenigingsdoeleinden”
 • Data opslag:
  • De data worden digitaal opgeslagen op de computer van de Ledenadministratie en de Penningmeester.
  • De data is beveiligd met Wachtwoorden en officiële Virus en beveiligingssoftware.
  • De gegevens op papier (inschrijfformulieren met bijbehorende incassomachtigingen) worden opgeslagen in afgesloten bureau/kastruimte zodat toegang voor derden niet mogelijk is.
 • Kring-secretarissen die deelgegevens uit de data gebruiken voor het verspreiden van Nieuwsbrieven en/of overige Kringinformatie dienen zich te houden aan de identieke beveiligde opslag als hiervoor omschreven.
 • Voor externe gebruikers van de persoonsgegevens gegevens worden aparte contracten opgesteld over het gebruik van de verenigingsdata. Bij de vereniging betreft dit de drukker van het verenigingsblad “Strijdend Nederland” Ledenadministrateur legt verantwoording af aan het Bestuur over opslag en beveiliging.

 

logo

Faceboekpagina
Strijdend Nederland

Disclaimer & Privacy statement:
Disclaimer