Image

Beneden-Leeuwen 2019

Herdenking Beneden-Leeuwen 2019

74e Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers op zondag 13 oktober 2019 in Beneden-Leeuwen

Ook tijdens deze herdenking zijn weer een aantal kleine aanpassingen aangebracht in het programma op het ereveld.

In tegenstelling tot andere jaren, zullen de stoelen op het ereveld anders geplaatst worden. De stoelen zullen enigszins in een V-vorm, in twee blokken, worden geplaatst. Het linker blok, aan de kapelzijde, is bestemd voor de in Stotersuniform geklede Oud-Stoottroepers die als groep meelopen in de stille tocht. In het andere blok zijn de voorste rijen bestemd voor de speciale genodigden en daarachter vinden de overige aanwezigen hun zitplaats (zie hiervoor bladzijde 6 in Strijdend Nederland van juni 2019).

De krans- of bloemenleggers krijgen in verband met een vlotte doorloop van de kranslegging een plaats aangewezen. Hierover wordt op een aantal plaatsen in de hal van de Rosmolen informatie verstrekt. De organisatoren van de herdenking (herkenbaar aan een badge) kunnen u behulpzaam zijn bij het vinden van uw plaats op het ereveld.

Evenals andere jaren zullen de sinds de vorige herdenking overleden Stoottroepers weer worden herdacht door de plaatsing van hun namen op speciale lijsten. Deze worden opgehangen voor de gebrandschilderde ramen in de kapel.

Het programma

12.00 uur:  Ontvangst genodigden in de Multifunctionele Accommodatie, Leliestraat 19, 6658 XN Beneden-Leeuwen;
12.30 uur:  Informatieve en educatieve presentatie over de historische achtergrond van de Stoottroepenherdenking in Beneden-Leeuwen;
13.00 uur:  Begin stille tocht naar het ereveld gesneuvelde Stoottroepers.
13.30 uur:  Welkomstwoord door de voorzitter van de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers;

Dodenappèl door de regimentscommandant, een minuut stilte, signaal taptoe en kransleggingen;
Slotwoord door de burgemeester van West Maas en Waal;
Volksliederen en hijsen der vlaggen van België, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen, Verenigde Staten van Amerika en Nederland;

14.30 uur   Samenkomst in de brasserie van de Multifunctionele Accommodatie.


Waardevolle herdenking in Beneden-Leeuwen 2019

Op zondag 13 oktober jl. vond voor de 74ste keer de herdenking plaats van gevallen Stoottroepers. Waar de herdenking in 1946 begon en vele jaren gold als nagedachtenis aan de gesneuvelde Stoottroepers uit de Tweede Wereldoorlog, werden later ook de gevallen Stoottroepers herdacht die waren uitgezonden in dienst van de vrede.

Ontvangst

In MFA De Rosmolen ontmoetten Stoottroepers, genodigden en belangstellenden elkaar op de tweede zondag in oktober en leek het voor een aantal van hen op een reünie. Ze begroetten elkaar hartelijk bij dit weerzien. Naast het gemeentebestuur en oud-burgemeester Steenkamp, waren ook buitenlandse gasten aanwezig. De voorzitter van de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers heette iedereen welkom en legde in het kort nog even uit hoe het programma van deze dag er verder zal uitzien.

Wijzer

In de volle zaal van MFA De Rosmolen werd vooral de reden onderstreept en geaccentueerd waarom we elk jaar de gesneuvelde Stoottroepers in Beneden-Leeuwen herdenken. Leerlingen van OBS De Wijzer zijn dan al weken aan het werk met hun project over de Stoottroepen. Ze fietsten langs oorlogsmonumenten, luisterden naar de verhalen van gastspreker en Oud-Stoter Theo Roeffen, die als gewondenverzorger (hospik, red) in de regio actief was in 1944-1945 en ze bezochten het ereveld en de gedachteniskapel van de Stoottroepen. Ook ging men naar het burgerkerkhof waar bij de Calvarieberg alle burgerslachtoffers staan vernoemd. Het werkstuk wat de leerlingen maakten kenmerkt zich door de elementen ‘vredesduif’ en het woord ‘PAX’. Tot slot werd een korte film met fotomateriaal vertoond waarin alle activiteiten van De Wijzer nog eens waren te zien. Aansluitend een boeiende en indrukwekkende film van ruim een half uur waaraan de hoofdredacteur van Strijdend Nederland veel werk heeft verricht. Het maakte allemaal diepe indruk.

Stille tocht

Nadat iedereen zijn plaats had ingenomen in de vooraf aangegeven volgorde, trok een stoet in een stille tocht naar het ereveld en de gedachteniskapel aan de Pastoor Zijlmansstraat. Onderweg was er veel belangstelling van de inwoners van Beneden-Leeuwen en werd er halfstok gevlagd door aanwonenden. Het orkest van Harmonie Koning Willem III speelde passende en ingetogen muziek. Nadat iedereen een plaats had ingenomen, verwelkomde de voorzitter van de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers alle aanwezigen en opende de herdenking. Daarna volgde het dodenappèl door de regimentscommandant, het signaal Taptoe, een minuut stilte, het signaal Voorwaarts, de saluutschoten en een overweging door aalmoezenier Nijhuis, die opriep om de verhalen van de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Een erewacht van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard uit Assen bracht gedurende de gehele plechtigheid de eerbewijzen.

Betrokkenheid
Vanaf het burgerkerkhof klonken 31 klokslagen, gelijk aan het aantal gevallen burgerslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. De Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepen legde nabij de Calvarieberg op dit parochiekerkhof een bloemenkrans ter nagedachtenis aan de slachtoffers en toont daarmee de betrokkenheid van de Stoottroepers met het dorp Beneden-Leeuwen. Een betrokkenheid die overigens geheel wederzijds is. De bloemenhulde die vervolgens werd gehouden op het ereveld, werd op waardige wijze begeleid door de leden van Scouting Don Bosco.

Burgemeester Vincent van Neerbos prees tot slot in zijn toespraak de bijdrage van de leerlingen van De Wijzer en leden van Scouting Don Bosco. Zij moeten de herdenking meenemen naar de volgende generaties. De burgemeester, die zijn speech in twee talen uitsprak, vertelde over helden. “Wanneer is iemand een held?” vroeg hij zich hardop af. “Een held die voor zijn Vaderland is gestorven? Wat voortkomt uit innerlijke overtuiging, faalt nooit!”

Aan het eind van de herdenking volgde het spelen van de volksliederen van België, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen, Verenigde Staten en tenslotte het Wilhelmus waarmee de plechtigheid werd afgesloten.

In MFA De Rosmolen vond daarna nog een gezellig samenzijn plaats.