Image

Beneden-Leeuwen 2017

Herdenking Beneden-Leeuwen 2017

72e Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers op zondag 8 oktober 2017 te Beneden-Leeuwen

De herdenking zal als een zeer bijzondere gebeurtenis de geschiedenis ingaan

Na een beladen week werden op zondagochtend 8 oktober door familie en nabestaanden de namen zichtbaar gemaakt van Henry Hoving en Kevin Roggeveld, uitgebeiteld in de nieuwste plaquette. Het was een eenvoudige en ontroerende plechtigheid daar in de gedachteniskapel, in besloten kring, omringd door de namen van de andere gesneuvelde Stoottroepers.

Uit het intensieve contact tussen de nabestaanden en het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard bleek al direct het belang van een waardige onthulling. De jaarlijkse herdenking in Beneden-Leeuwen werd gekozen als een passend moment. Maar niemand had kunnen bedenken dat 10 dagen voorafgaand aan de 72e herdenking de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn eindrapport over het mortierongeluk zou presenteren. De conclusies waren hard. En voor de families was het bovendien extra schrijnend te moeten vernemen dat het noodlottige ongeval in Mali niet had hoeven plaatsvinden. Het was het bestuur van de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers er daarom alles aan gelegen om de ontvangst en de besloten bijeenkomst met de uiterste zorg te omgeven.

Na de lange reis vanuit Groningen en Winschoten kon iedereen eerst even op verhaal komen in het nabijgelegen St. Elisabeth, een locatie van Zorggroep West Maas en Waal. Veel waardering was er voor Nolly van Abeelen als begeleidster en gastvrouw. Van de besloten bijeenkomst in de gedachteniskapel en de onthulling van de namen is een beeldverslag gemaakt dat als een persoonlijke herinnering aan de families is aangeboden. Dit gebaar is zeer op prijs gesteld evenals alle ondervonden zorg en aandacht tijdens het verdere verloop van de dag.

In 2015 werd de lange traditie van een voorafgaande gemeenschappelijke kerkdienst afgesloten. De vernieuwde opzet in 2016 kreeg als motto mee: ‘Openheid en Verbondenheid’. En terugblikkend op de 72e herdenking kan worden geconstateerd dat dit motto volledig inhoud heeft gekregen. De gezamenlijke ontvangst in De Rosmolen kon wederom rekenen op grote belangstelling vanuit de gemeenschap van Beneden-Leeuwen en niet zonder reden. Want ook dit jaar hadden leerlingen uit groep 8 van de Openbare Basisschool de Wijzer zich wekenlang intensief verdiept in de herdenking en de geschiedenis van de Stoottroepen. Met als resultaat een vlekkeloze presentatie gevolgd door een boeiend beeldverslag van hun inspanningen. Een terecht applaus was hun deel, tevens een groot compliment voor ‘meester’ Bastiaan.

Traditiegetrouw leggen de schoolkinderen tijdens de herdenking op het ereveld als eersten hun bloemen en sinds jaar en dag is de jeugd van ‘Scouting Don Bosco’ een niet weg te denken schakel in de herdenking, zowel tijdens de stille tocht als bij de kranslegging. De verbondenheid tussen oud en jong krijgt in de huidige opzet nog een extra accent door een eigen bijdrage van de schoolkinderen. Dit jaar was dat het mooie gedicht ‘Liefde en Vrijheid’, voorgedragen door Huub en Sofie.

Het sobere maar indrukwekkende dodenappel vormt de kern van de herdenking. Uit het register Gesneuvelde Stoottroepers leest de regimentscommandant de namen van alle omgekomen Stoters. Dit jaar klonken als laatste de namen van Henry Hoving en Kevin Roggeveld.

Bij de uitwerking van het thema ‘herinneren en gedenken’ liet humanistisch raadsman Luuk van Meijel zich inspireren door het gedicht ‘The Company of Soldiers’. Zijn pakkende bijdrage spreekt voor zich en is daarom elders in dit nummer integraal opgenomen.

In haar slotwoord richtte waarnemend burgemeester mevrouw Van Rhee-Oud Ammerveld zich speciaal tot de aanwezige nabestaanden:

 “Ik sta voor u als burgemeester, maar ik ben ook echtgenote, moeder en dochter. Ik realiseer me van daaruit dat het verlies van een geliefde door heldhaftig optreden of door een ongeluk een immens verdriet met zich meebrengt. Ik realiseer me ook dat wij die gevoelens niet kunnen verzachten. Uw geliefden leven voort in dankbare herinnering, als ónze helden en helpers, die bereid waren hun leven te geven omdat: ‘Wat sterk is uit innerlijke overtuiging nooit faalt’. Maar nabestaanden moeten verder zien te leven met de grote leegte die achterblijft. Ik hoop van harte dat zij hierbij heel veel helpers op hun pad zullen vinden. Omdat zij onze steun verdienen, wil ik u allen vragen om vandaag niet alleen de gesneuvelde Stoottroepers te gedenken maar ook en vooral stil te staan bij het grote gemis voor de mensen die hun partners, kinderen, ouders en kameraden voor ons op moesten offeren.”

Een persoonlijk woord dat door alle aanwezigen ongetwijfeld met grote instemming en waardering is ontvangen.

De herdenking is jaarlijks mogelijk dankzij de inzet van vele medewerkers, sommigen zichtbaar, vele anderen op de achtergrond. Maar allen zijn ze onmisbaar. Ik ga dus geen namen of instanties noemen. Een uitzondering maak ik voor de deelnemende Stoters van 13 Infanteriebataljon Air Assault RSPB uit Assen: De Erecompagnie, Saluutschotengroep, de staf en het ondersteunend personeel. Het gros van het bataljon was elders ingezet: In Mali, Irak en op Sint-Maarten. En jullie hebben als kleine groep achterblijvers deze ceremoniële taak onberispelijk volbracht.

Op zondagavond besteedden zowel ‘Hart van Nederland’ als TV Gelderland aandacht aan de gebeurtenis in Beneden-Leeuwen. Beide registraties gaven een goed beeld van de stille tocht en de herdenking zelf. Bovendien sfeervol opgenomen en met duidelijk respect voor de nabestaanden. Ook het late NOS-journaal had een bericht. En op maandag stond in het regiokatern van dagblad De Gelderlander een paginagroot en mooi geschreven achtergrondverslag.

Dus een welgemeend compliment aan de media voor deze verslaglegging.

Dat mag ook weleens worden gezegd!

Wilbert de Kruiff
Voorzitter SHGS