Image

Beneden-Leeuwen 2016

Herdenking Beneden-Leeuwen 2016

Dat er een bijzondere relatie bestaat tussen Beneden-Leeuwen en de Stoottroepen, is bij de 71e herdenking van de gesneuvelde Stoottroepers op 9 oktober 2016 weer overduidelijk gebleken.

Toen in september 1944 de grote rivieren in Brabant en Limburg de grens vormden tussen bevrijd en bezet Nederland hebben Stoottroepen Maas en Waal zo goed als mogelijk beschermd. Zo is de band ontstaan tussen Stoottroepen en Beneden-Leeuwen.

Traditioneel neemt sinds 1946 een erecompagnie en een saluutschotengroep van de Stoottroepen aan de herdenking deel. De regimentscommandant noemt tijdens het dodenappel de namen uit het register gesneuvelden. Het unieke gemengd militair- civiele karakter van de ceremonie komt onder meer tot uiting in de bloemlegging door schoolkinderen aan het begin van de plechtigheid, in de slottoespraak door de burgemeester van West Maas en Waal, de muzikale medewerking van de plaatselijke harmonie, de ondersteuning door een activiteitencomité en in de algemene regie vanuit een aparte stichting.

In 2015 werd bij gelegenheid van de 70e herdenking de lange traditie van een voorafgaande gemeenschappelijke kerkdienst afgesloten, door sommigen betreurd en desondanks als onvermijdelijk geaccepteerd. Maar een uitgelezen kans om een vernieuwde opzet te realiseren met als kenmerken: Openheid en Verbondenheid.

De gezamenlijke ontvangst in de ‘Rosmolen’ voor alle deelnemers en belangstellenden heeft volledig aan de verwachtingen voldaan, niet het minst vanwege de uitstekende catering en de informatie die op de diverse schermen werd geprojecteerd. De schitterende luchtopnamen van Beneden-Leeuwen en de gedachteniskapel waren het werk van Timon Hage, door Ger de Wolf kundig gemonteerd.

Na de opening en de inleidende filmbeelden over het ontstaan van de Stoottroepen volgde een verrassende presentatie door leerlingen van de basisschool De Wijzer. Daarin lieten zij zien hoe ze zich samen met de leerkrachten op de herdenking hadden voorbereid. Voor een volle zaal vertelden vier leerlingen over het project “Herdenking Stoottroepen” op hun school. Hun presentatie werd gecompleteerd met een indrukwekkend filmverslag. Een terecht applaus was hun deel.

De stille tocht werd zoals ieder jaar voorafgegaan door de Erecompagnie met de tamboers en de saluutschotengroep van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard uit Assen, waardig en professioneel. Geen spoor was merkbaar van de inspanningen die in de voorafgaande drieweekse oefeningen van deze Stoters waren gevraagd. Een drieweekse test waarin de inzetbaarheid van het bataljon op de proef werd gesteld om het predicaat Air Assault te mogen blijven voeren.

Vele bewoners langs de nieuwe route hadden respectvol de vlag halfstok gehangen.

De eigenlijke herdenking op het ereveld verliep grotendeels op de vertrouwde wijze. Nieuwe elementen waren een voordracht door leerlingen van basisschool De Wijzer, een korte overweging door geestelijk verzorger Ank Harinxma en de afzonderlijke aandacht voor de slachtoffers uit de burgerbevolking van Beneden- Leeuwen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Indrukwekkend in de stilte klonken tijdens de kranslegging vanaf het nabijgelegen burgerkerkhof de 31 klokslagen.

De kransen en bloemen werden aangereikt door leden van Scouting Don Bosco die zij tevoren al tijdens de stille tocht hadden meegevoerd. Ook verzorgden zij tijdens het spelen van de volksliederen het hijsen van de vlaggen. Dit jaar was vanwege de vernieuwde opzet het blaasensemble van de Harmonie Koning Willem III in de gelegenheid een ruimer deel uit zijn repertoire te brengen. Zeer sfeervol klonken dit jaar voor het eerst de klanken van koper- en houtblazers tijdens de kranslegging. Een goed gekozen nieuw element in de plechtigheid op het ereveld.

De aandacht die door de website Blik-Op-Leeuwen in de voorafgaande maanden aan de Stoottroepen is besteed heeft onmiskenbaar bijgedragen aan de toegenomen belangstelling vanuit de plaatselijke gemeenschap.

Beneden-Leeuwen heeft wederom bij deze 71e herdenking zijn verbondenheid met de Stoottroepen getoond. Een verbondenheid die haar oorsprong vindt in de eerste herdenking van 1946, een verbondenheid die hopelijk zal blijven bestaan zolang wij herdenken op de tweede zondag in oktober.

Wilbert de Kruiff, Voorzitter Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers