>

14 Den Bosch

Contactgegevens Kring ‘s-Hertogenbosch

Kringsecretariaat Kring 14
Helftheuvelpassage 438
5224 AR ‘s-Hertogenbosch
0736217324

Kring 014 ’s-Hertogenbosch

Hotel Noordbrabant

Hotel “Noord Brabant”

De oprichting van de kring heeft in mei 1946 plaatsgevonden. In hotel Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch werd de eerste bijeenkomst gehouden. Pater Hollink gaf toen een vingeraanwijzing wie de bestuursleden moesten worden: zij die persoonlijke kwaliteiten bezitten; dat is nodig voor een goed en degelijk functioneerde kringbestuur!
Volgens de pater was het onze plicht om de jongens in Indië te steunen door hen te schrijven en zeker het thuisfront niet te vergeten.

De verbondenheid van de bewoners van ’s-Hertogenbosch met het Regiment Stoottroepen was zeer groot. Op 13 februari 1946 werden bazuinen en trommen aangeboden. Het bondsbureau van de BOS had zich inmiddels ook in de stad gevestigd wat voor de kring goed uitkwam: ‘dicht bij het vuur’.
Tot grote vreugde van de burgerij van de stad en de kring, werd op 24 mei 1947 het Regiment Stoottroepen overgeplaatst naar de Isabella en Citadelkazerne in ’s-Hertogenbosch. De Citadelkazerne werd het home voor de activiteiten van de kring.

Een zeer actieve kring
Na de terugkomst van de jongens uit de Oost is er veel werk verricht om hen op een goede manier op te vangen en te ondersteunen. Door de BOS werden huizen voor hen gebouwd. 36 Bossche militairen zijn in Indië achtergebleven, waarvan 3 Stoottroepers. Allen worden elk jaar met een herdenking in de Casinotuin herdacht.
De sfeer binnen de kring was en is altijd prima. Dan denk ik aan de vele bijeenkomsten, gezellig  en goed bezet.
Vooral de “Cadiclub” in de Verwersstraat niet te vergeten.
De jaarlijks Sinterklaasvieringen in de Citadelkazerne was een genot om daar met de kinderen naar toe te gaan.
Veel personen  hebben zich altijd met hart en ziel voorbeeldig en belangeloos ingezet, waarvan ik Jan en Toos de Valk zeker niet mag vergeten te noemen.
De kring is altijd blijven bestaan. Er zijn ups en downs geweest, maar het kwam steeds weer goed.
Wat doen we nu?
We nemen, als de familie dat wil, op waardige wijze afscheid van overleden Stoottroepers. Ook buiten de kring. We onderhouden contact met onze zieken en  zoeken hen op met een kleine attentie.
We houden elk jaar een nieuwjaarsbijeenkomst, een algemene leden vergadering en een reünie in de Lunettenkazerne in Vught en, als de kas het toe laat, nog iets leuks in de zomer.
Elk jaar op 4 mei vindt er bij de fusilladeplaats in Vught een dodenherdenking plaats. Een afvaardiging van de kring legt daar een krans namens de BOSS.
Ook zijn wij op 4 mei bij de dodenherdenking in de Casinotuin in ’s-Hertogenbosch aanwezig. Daar worden bloemen door de kring gelegd.
Op 5 mei zijn wij met een groep in Wageningen aanwezig om de bevrijdingsfeesten te vieren.
Sommige doen mee met het defilé, nemen plaats in oude legervoertuigen of gaan naar de tribune. De BOSS heeft in de veteranentent een eigen plaatsje en na afloop van het defilé is het altijd heel gezellig.
Op de Nederlandse Veteranendag in Den Haag zijn wij ook altijd present.
In september zijn we in Roermond bij de herdenking van de gesneuvelde Indiëveteranen. We mogen daar namens de BOSS en 3-7 RS OVW een krans leggen.
Op de tweede zondag in oktober zijn we in Beneden-Leeuwen voor de herdenking van de gesneuvelde Stoottroepers.
De Veteranendag en bevrijding van de stad ’s-Hertogenbosch is een door de gemeente goed georganiseerde dag voor de veteranen.
Ongeveer drie keer per jaar is er een Stotersborrel, meestal in Assen. We proberen zo veel mogelijk leden bij elkaar te krijgen om mee te gaan.
Een lid van kring 14 verleent ook medewerking aan de traditie dag van het regiment.
In de contactgroep oud-Stoottroepers en de Werkgroep Gehandicapten heeft de kring een belangrijk aandeel gehad.
De activiteiten van deze twee groepen zijn overgegaan naar De Sociale Begeleidingscommissie BOSS.
De kring levert voor deze commissie een gecertificeerde contactpersoon.
Namens het bestuur van kring 014,
Theo Roeffen.