>

14 Den Bosch

Kringgegevens Kring ‘s-Hertogenbosch

Kringsecretariaat Kring 14
06-23487139

Kring 014 ‘s-Hertogenbosch

Hotel Noordbrabant

Hotel “Noord-Brabant”

De oprichting van de kring heeft in mei 1946 plaatsgevonden. In hotel Noord-Brabant in ‘s-Hertogenbosch werd de eerste bijeenkomst. Pater Hollink gaf toen een vingeraanwijzing wie de bestuursleden moesten: zij die persoonlijke kwaliteiten; dat is nodig voor een goed en degelijk functioneerde kringbestuur!
Volgens de pater was de plicht om de jongens in Indië te steunen door hen te schrijven en zeker het thuisfront niet te vergeten.

De verbondenheid van de bewoners van ‘s-Hertogenbosch met het Regiment Stoottroepen was zeer groot. Op 13 februari 1946 werden bazuinen en trommen aangeboden. Het bondsbureau van de BOS had zich ook in de stad voor de kring goed uitgekomen: ‘dicht bij het vuur’.
Tot grote vreugde van de burgerij van de stad en de kring, werd op 24 mei 1947 het Regiment Stoottroepen naar de Isabella en Citadelkazerne in ‘s-Hertogenbosch. De Citadelkazerne werd het huis voor de activiteiten van de kring.

Een
zeer actieve kring
Na de terugkomst van de jongens uit de Oost is er veel werk verricht om hen op een goede manier op te vangen en te ondersteunen. Door de BOS werden huizen voor kippenbed. 36 Bossche militairen zijn in Indië, waarvan 3 Stoottroepers. Allen worden elanden jaar een herdenking in de Casinotuin.
De sfeer binnen de kring was en is altijd prima. Dan denk ik aan de vele bijeenkomsten, gezellig en goed bezet.
De Cadiclub in de Verwersstraat niet te vergeten.
De Sinterklaasvieringen in de Citadelkazerne was een genot om de kinderen naar te gaan.
Veel personen hebben zich ontmoet hart en ziel voorbeeldig en belangeloos ingezet, wij Jan en Toos de Valk zeker niet mag vergeten vergeten noemen.
De kring blijft blijven bestaan. Er zijn ups en downs, maar het kwam weer goed.
Wat
doen we nu?
We nemen, als de familie dat wil, op waardige wijze afscheid van overleden Stoottroepers. Ook buiten de kring. We hebben contact met onze zieken en zoeken hen op een kleine attentie.
We houden elk jaar een nieuwjaarsbijeenkomst, een algemene ledenvergadering en een reünie in de Lunettenkazerne in Vught en, als de kas de toe laat, nog iets leuks in de zomer.
Elk jaar op 4 mei vindt er bij de fusilladeplaats in Vught een dodenherdenking plaats. Een afvaardiging van de kring legt daar een krans namens de BOSS.
Ook zijn wij op 4 mei bij de dodenherdenking in de Casinotuin in ‘s-Hertogenbosch. Daar worden bloemen deur de kring.
Op 5 mei zijn wij met een groep in Wageningen is de bevrijdingsfeesten te vieren.
Sommige doen me met de defilé, nemen plaats in oude legervoertuigen van gaan naar de tribune. De BOSS heeft in de veteranentent een eigen plaatsje en na afloop van de defilé is de altijd hiel gezellig.
Op de Nederlandse Veteranendag in Den Haag is ook al aanwezig.
In september zijn we in Roermond bij de herdenking van de gesneuvelde Indiëveteranen. We mogen daar de BOSS en 3-7 RS OVW een krans leggen.
Op de tweede zondag in oktober zijn we in Beneden-Leeuwen voor de herdenking van de gesneuvelde Stoottroepers.
De Veteranendag en bevrijding van de stad ‘s-Hertogenbosch is een door de gemeente goed georganiseerde dag voor de veteranen.
Per jaar is er een Stotersborrel, in Assen. We proberen zo veel mogelijk leden bij elkaar te krijgen om me te gaan.
Een deksel van kring 14 van de dag van het regiment.
In de contactgroep oud-Stoottroepers en de Werkgroep Gehandicapten is de kring een belangrijk aandeel.
De activiteiten van deze twee groepen zijn gericht op De Sociale Begeleidingscommissie BOSS.
De kring levert voor deze commissie een gecertificeerde contactpersoon.
Namens het
bestuur van kring 014, Theo Roeffen.