>

Beneden Leeuwen

De Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers 2021 zal wederom in besloten kring plaatsvinden

Ondanks de aangekondigde versoepelingen per 25 september handhaaft het Stichtingsbestuur het op woensdag 9 september genomen bestuursbesluit om de herdenking op 10 oktober 2021 in besloten kring te houden,  met een beperkte vertegenwoordiging vanuit alle betrokken groeperingen en instanties.

Consequenties van het besluit voor de ontvangst, het educatieve programma en de herdenking.
De op 14 september aangekondigde, per 25 september in te voeren maatregelen zoals de opheffing van de anderhalvemetermaatregel en het invoeren van de coronapas in de horeca, zijn van grote invloed op de ontvangst en het aansluitende educatieve programma in de multifunctionele accommodatie “De Rosmolen” en vereisen een sluitende toegangs- en controleregeling. Binnen de beschikbare tijd van het dagprogramma is een ordelijke en veilige controle op de jaarlijks te verwachten grote en gevarieerde groep belangstellenden niet uitvoerbaar.   Al met al doorslaggevende redenen om dit belangrijke maatschappelijke element van de jaarlijkse herdenking nu te laten vervallen.
De eigenlijke herdenking op het ereveld is voorzien in besloten vorm waarbij uit een oogpunt van veiligheid tevens de anderhalve meter maatregel van kracht blijft. Het aantal beschikbare plaatsen neemt hierdoor af tot 24. Gelet hierop zal van alle betrokken groeperingen een vertegenwoordiging worden uitgenodigd. De prioriteit ligt bij vertegenwoordigers uit de Oud-Stoters en uit het comité Familieleden Eren Hun Gesneuvelden. Zij zullen een op naam gestelde uitnodiging ontvangen. De eerdere uitnodigingen op naam voor deelname aan de beoogde vrij toegankelijke herdenking vervallen hierbij. Deze categorie zal hierover persoonlijk worden geïnformeerd. De voorzitter van de BOSS zal namens het hoofdbestuur van de BOSS, namens alle kringen, namens alle reünieverbanden en namens alle Oud-Stoters een krans leggen. De regimentscommandant zal een krans leggen namens het regiment en alle in werkelijke dienst zijnde actieve stoters.

Het Aangepaste programma, besloten en met beperkte deelname

  • 12.30 uur:   Ontvangst genodigden in ‘De Rosmolen’, Leliestraat 19, 6658 XN    te Beneden-Leeuwen
  • 13.15 uur:   Begin Stille Tocht naar het Ereveld gesneuvelde Stoottroepers (Beperkte deelname)
  • 13.45 uur:   
  • –   Welkomstwoord door de voorzitter Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers
  • –   Dodenappèl door de regimentscommandant, een minuut stilte, Taptoe, kransleggingen *)
  • –   Slotwoord door de burgemeester van West Maas en Waal
  • –   Volksliederen en hijsen der vlaggen: België, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen, Verenigde Staten van           Amerika en Nederland
  • 15.00 uur Afsluiting in de brasserie van ‘De Rosmolen’, Leliestraat 19, 6658 XN te Beneden-  Leeuwen, uitsluitend voor genodigden.

Het bestuur is er zich terdege van bewust dat het besluit mogelijk een grote teleurstelling zal zijn voor allen die na de onderbreking in 2020 een uitgestelde jubileumherdenking hadden willen bijwonen, tezamen met de plaatselijke gemeenschap van Beneden-Leeuwen, het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard, Oud-Stoters, Stoottroepenveteranen en met allen die de jaarlijkse herdenking een goed hart toedragen.

Het bestuur rekent desondanks op uw begrip voor dit ingrijpende besluit en de consequenties ervan.
Voor nadere vragen en/of opmerkingen is het secretariaat van de Stichting bereikbaar op de telefoonnummers
0299-846461 of 06 -22887935 of via de mail op h.vdburg@hccnet.nl

De herdenking is te volgen via een livestream.
Deze livestream kan worden geopend via www.blikopleeuwen.nl op 10-10-2021 vanaf 13.30 uur.
Kom dus niet naar het ereveld in Beneden-Leeuwen indien u geen persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen!

Het bestuur van de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers.