>

Beneden Leeuwen

77ste Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers op zondag 9 oktober jl. te Beneden-Leeuwen 

Op zondag 9 oktober 2022 vond voor de 77e maal in Beneden-Leeuwen de herdenking plaats van alle Stoottroepers die sinds 1944 tijdens operationele inzet zijn omgekomen. Een herdenking die telkens weer mogelijk is dankzij de unieke samenwerking tussen de Gemeente West Maas en Waal, de gemeenschap van Beneden-Leeuwen, de militairen van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard en de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers. Een herdenking hier, op ons eigen ereveld, bij onze gedachteniskapel en de drie eregraven, midden in de frontsector van 1944 en midden in de samenleving van nu.
Die samenleving stond de afgelopen twee jaar onder druk door de pandemie veroorzaakt door COVID-19. Dat virus heeft nu veel minder impact, maar nu hebben we te maken met een ontluisterende oorlog in Oekraïne, waar dagelijks mensen sneuvelen. De strijd van het Oekraïense volk tegen de Russen geeft opnieuw aan dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn en dat die bevochten en verdedigd moet worden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deden de Stoottroepers dat ook. De bevolking van Beneden-Leeuwen was buitengewoon dankbaar voor deze snelle bescherming die de Stoottroepen vanaf 10 oktober 1944 boden. In die tijd sneuvelden de eerste Stoottroepers. Bij latere inzetten brachten nog vele Stoottroepers het hoogste offer.
Eerder die dag werden in de Multifunctionele Accommodatie De Rosmolen indrukwekkende beelden getoond van de oorlog, van het Verzet en van de eerste Stoottroepers die uit het gewapend Verzet zijn voortgekomen. Daarnaast hebben de kinderen van de Wijzer in hun prachtige presentatie verteld over de gebeurtenissen hier in Beneden-Leeuwen.

Laten wij herdenken:

  • De Stoters van het eerste uur, die met grote inzet en opofferingen de geallieerden ondersteunden  gedurende de Oorlogswinter en de verdere bevrijding van Nederland.
  • De Indiëveteranen: de oorlogsvrijwilligers én de dienstplichtigen. Hun kameraden zijn inmiddels  hoogbejaard en van hen zijn er nog slechts enkelen in leven.
  • De Stoottroepers die werden ingezet in de Koreaanse oorlog en Nieuw-Guinea.
  • Alle Stoters die zich in de in de jongste geschiedenis naar best vermogen hebben ingezet voor het handhaven van de vrede en voor het verbeteren van de internationale rechtsorde, zoals in Bosnië, in Irak, Uruzgan en in Mali.
  • De namen van alle gevallen Stoottroepers werden door de Regimentscommandant gelezen uit het Register Gesneuvelden.

OPDAT ZIJ IN ONZE HERINNERING MOGEN BLIJVEN VOORTLEVEN.