Beneden Leeuwen

Voor-aankondiging
74e Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers
op zondag 13 oktober 2019
te Beneden-Leeuwen
 

Ook tijdens deze herdenking zijn weer een aantal kleine aanpassingen aangebracht in het programma op het ereveld.

In tegenstelling tot andere jaren, zullen de stoelen op het ereveld anders geplaatst worden. De stoelen zullen enigszins in een V-vorm, in twee blokken, worden geplaatst. Het linker blok, aan de kapelzijde, is bestemd voor de in Stotersuniform geklede Oud-Stoottroepers die als groep meelopen in de stille tocht. In het andere blok zijn de voorste rijen bestemd voor de speciale genodigden en daarachter vinden de overige aanwezigen hun zitplaats (zie hiervoor bladzijde 6 in Strijdend Nederland van juni 2019).

De krans- of bloemenleggers krijgen in verband met een vlotte doorloop van de kranslegging een plaats aangewezen. Hierover wordt op een aantal plaatsen in de hal van de Rosmolen informatie verstrekt. De organisatoren van de herdenking (herkenbaar aan een badge) kunnen u behulpzaam zijn bij het vinden van uw plaats op het ereveld.

Evenals andere jaren zullen de sinds de vorige herdenking overleden Stoottroepers weer worden herdacht door de plaatsing van hun namen op speciale lijsten. Deze worden opgehangen voor de gebrandschilderde ramen in de kapel. 

Het programma 

12.00 uur:  Ontvangst genodigden in de Multifunctionele Accommodatie, Leliestraat 19, 6658 XN Beneden-Leeuwen;

12.30 uur:  Informatieve en educatieve presentatie over de historische achtergrond van de Stoottroepenherdenking in Beneden-Leeuwen;

13.00 uur:  Begin stille tocht naar het ereveld gesneuvelde Stoottroepers.

13.30 uur:  Welkomstwoord door de voorzitter van de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers;

  • Dodenappèl door de regimentscommandant, een minuut stilte, signaal taptoe en kransleggingen;
  • Slotwoord door de burgemeester van West Maas en Waal;
  • Volksliederen en hijsen der vlaggen van België, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen, Verenigde Staten van Amerika en Nederland;

14.30 uur   Samenkomst in de brasserie van de Multifunctionele Accommodatie.

Stoelindeling BL 2019