06 Grave Stoters

Contactgegevens Kring Grave Stoters

Kringsecretariaat Kring 06
Junolaan 29
3318 EB Dordrecht
0786173164

Geschiedenis van Kring 06 “GRAVE STOTERS”.

In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werden er op verschillende plaatsen dienstplichtigen opgeroepen om onder het vaandel van de Stoottroepen hun militaire dienstplicht te vervullen. Na een korte opleiding in de verschillende opkomstplaatsen werden zij dan, deels , gehuisvest in de Generaal de Bons kazerne in Grave. Het was een komen en gaan in de “Bons”. Want in die jaren bestond nog het zogenaamde fillersysteem. Dit hield in dat om de zoveel tijd weer een nieuwe groep Stoottroepers, de plaats innam van de Stoottroepers die inmiddels met groot verlof waren gegaan.
Door deze regelmatige verversing ontstond er niet direct een groot saamhorigheidsgevoel en dat moest veranderen vonden een aantal “Bons”-stoters.
Zo werd op 6 juni 1994 (toen pas) de kring Grave Stoters opgericht. Het waren inmiddels heel wat militairen, die hun dienstplicht in de “Bons” hadden volbracht. Kennelijk lag in 1994 het “militaire leven” bij een groot deel van de Stoters nog vers in het geheugen, want op de eerste kring bijeenkomst was een groot aantal Grave Stoters aanwezig.
Medio 2001 trad de toenmalige voorzitter af en nam de vicevoorzitter de zaken waar.
Op de jaarvergadering van 19 april 2002 werd de vicevoorzitter, Henk Honkoop, officieel gekozen tot voorzitter en dat is hij nog steeds met veel plezier.
Hoe groot het aantal Grave Stoters, als lid van kring 06 ooit geweest is in 1994,is hem onbekend, maar in de lange periode tot nu toe, maart 2016, is het aantal, om welke reden dan ook, wel wat kleiner geworden.
De huidige 62 leden zijn inmiddels allemaal de 70 of de 80 gepasseerd, maar elk jaar komen zij nog steeds bij elkaar voor de jaarvergadering/reünie in de Lunettenkazerne in Vught.
Wij blijven daarmee doorgaan, wij zijn immers STOTERS.

Kringbijeenkomst 2017

Grave Stoters
Na een prachtige septembermaand is het bestuur van de Gravestoters weer aan de slag gegaan en op 29 september voor de eerste maal na het zomerreces vergaderd.
Eén van de agendapunten was de jaarvergadering 2017.Na het inwinnen van informatie vanuit diverse hoeken, blijkt een bezoek aan de Generaal de Bonskazerne in Grave in 2017 niet mogelijk. Het gehele kazernecomplex verkeerd in een volledige restauratiefase. Een bezoek is op zijn vroegst pas in 2018 mogelijk. Daarom heeft het bestuur, gezien de ervaringen van de laatste jaren, besloten toch weer voor de Lunettenkazerne in Vught te kiezen.
De ontvangst- en vergaderruimte is heel goed geschikt voor onze” club”.
Daarnaast is ook de lunch voortreffelijk.
Na overleg met de Lunettenkazerne heeft het bestuur gekozen voor vrijdag,21 april 2017.
Elk lid ontvangt in maart/april een persoonlijke brief (uitnodiging), maar u kunt deze bijeenkomst vast in uw agenda noteren.
Deze brief bevat tegelijkertijd de informatie hoe u zich kunt aanmelden.

Henk Honkoop
vz/secr. Grave Stoters.