Hulp en begeleiding

Hulp en begeleiding door de Sociale Begeleidingscommissie/Buddy Support Stoters

Doelstelling

Signaleren van noodzakelijke kameradenhulp en deze indien gewenst verlenen aan Stoottroepers en Oud-Stoottroepers alsmede het begeleiden van in problemen geraakte Stoters en Oud-Stoters naar een persoon of instantie, die de juiste hulp kan bieden bij het oplossen van hun problemen.
Van oudsher werd dit opgepakt door de Stoters van het eerste uur, later verenigd in de Sociale Begeleidingscommissie (SBC). Omdat de kameradenhulp en de begeleiding in de huidige, moderne tijd op een andere leest is geschoeid dan in het verleden werd binnen de SBC de Buddy Support Stoters opgericht, die mede door het organiseren van reünie-achtige activiteiten met een hoog gezelligheidsgehalte een grote(re) binding met elkaar proberen te krijgen waardoor het signaleren van noodzakelijke hulp en begeleiding eenvoudiger wordt.

Werkwijze

Als je iets wilt organiseren voor je maatjes, je een probleem hebt, je wil alleen met iemand ergens over praten of je kent iemand waarvan je vermoedt dat hij/zij hulp of begeleiding nodig heeft, kan je bellen met één van de onderstaande contactpersonen van de Sociale Begeleidingscommissie (SBC) of één van de coördinatoren van de Buddy Support Stoters (BSS).

Voorzitter
Vacant

Secretaris 
H.C. van der Burg
Lauwersmeer 15
1447 LA Purmerend
Tel.: 0299-846461

0622887935
h.vdburg@hccnet.nl

 

Penningmeester
Th. Roeffen
Helftheuvelpassage 438
5224 AR ‘s-Hertogenbosch
0736217324  roeffen@veteranen.nl

 

Coordinatoren BSS  BSS

De contactpersoon of coördinator kan je in contact brengen met een buddy/maatje, die hetzelfde heeft meegemaakt als jij of die met jou op dezelfde missie is geweest dan wel een buddy/maatje met een gelijke (uitzend-)ervaring.
Er zal dan door de buddy een afspraak worden gemaakt of er zullen een aantal vragen worden gesteld om vast te stellen wat voor soort hulp nodig is.

Als de hulpvraag te specialistisch is, wordt je doorverwezen naar een specialistische adviseur van de SBC. Deze specialisten hebben juridische, sociaalpsychologische, maatschappelijke en medische (ook psychiatrische) kennis en zijn (oud) Stoter en zijn zelf ook uitgezonden geweest.
Afhankelijk van de situatie zullen er aanvullende vragen worden gesteld of zal een persoonlijk gesprek plaatsvinden om zo goed mogelijk in te schatten welke hulp noodzakelijk is.
Indien dat nodig is wordt je ook begeleid bij doorverwijzing naar andere specialisten.
Tijdens dit proces blijft de SBC of de BSS toezien op de gewenste voortgang van het hulpverleningstraject.

Uiteraard rust op alle leden van de SBC en de BSS en hun specialisten een professionele geheimhoudingsplicht.

 

 

logo