>

Historie RSPB

“Van verzet naar rode baret”

Na afloop van de reünie en viering van 70 jaar BOSS op 15 september 2014 is aan de deelnemers gratis het boek “Van verzet naar rode baret” uitgereikt.
vvnrb
Was u er niet bij?
Dan hebt u tóch de mogelijkheid in het bezit te komen van dit prachtige, geheel geactualiseerde, rijk geillustreerde en 100 pagina’s tellende document !
Het boekje (3de druk) is nu voor iedereen te koop.
De kosten bedragen 8 (acht) Euro, inclusief verzend- en verpakkingskosten.
Belangstellenden die het boek willen bestellen, dienen 8 (acht) Euro bij vooruitbetaling over te maken op IBAN:
NL55 RABO 013 750 1609 t.n.v. BOSS te Ermelo, onder vermelding van ‘VVNRB’  én zijn/haar VOLLEDIGE POSTADRES.
Na ontvangst van de betaling wordt het boek z.s.m. verzonden.