>

Inschrijvingen

Inschrijven voor de BOSS vindt u onderLidmaatschap

PERSBERICHT

Nederlandse militairen gaan dit jaar weer op bedevaart

Leiden, 2 februari 2022 – Corona gooide al twee keer roet in het eten, maar dit jaar ‘moet’ het lukken. Voor de 62e keer gaan Nederlandse militairen op bedevaart naar het Franse Lourdes. Kolonel Frank Marcus, voorzitter van de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart (SMLB): “We gaan! Dat is waar we nu op plannen en waarop we ons concreet voorbereiden. De inschrijving is geopend voor alle militairen en burgerpersoneel van Defensie, in actieve dienst, post-actief, of reservist.”
Flyer SMLB 2022 print                                
Bij het besluit om de voorbereidingen te starten is het stichtingsbestuur niet over één nacht ijs gegaan. Frank Marcus: “Het is gewoon niet goed te voorspellen hoe het over vijf maanden gaat uitpakken met corona. Als de omstandigheden er naar zijn dat we op het laatste moment moeten afzeggen, zij dat zo. Maar daar gaan we niet vanuit. Lourdes is een plek van hoop en geloof is per slot van rekening ook een basis voor vertrouwen. Dus bereiden we ons vol enthousiasme voor. En wat zal het weer fijn zijn voor iedereen die dat zo graag wil, om in dankbaarheid een kaarsje op te steken bij de Grot van Massabielle.”
De komende militaire bedevaart staat gepland van donderdag 12 tot en met maandag 16 mei 2022. Inschrijven kan via de website van de SMLB:
www.militairebedevaart.nl/aanmelden
Op die website staat ook alle verdere reisinformatie.‘Wageningen 5 mei’ en de ‘Nederlandse Veteranendag 2022’
Hierbij het eerste bericht m.b.t. ‘Wageningen 05 mei’ en de ‘Nederlandse Veteranendag’.
De organisatie heeft 2 jaar stilgelegen, maar hopelijk kunnen we dit jaar ‘de bal weer oppakken’.
U krijgt dit bericht om te inventariseren of er belangstelling is voor ‘het samenzijn’ (de reünie) en mogelijk het defilé in Wageningen op 05 mei 2022.
Ook alvast enige duidelijkheid over de Nationale Veteranen dag op 25 juni 2022. 

Wageningen 05 mei 2022:
Op dit moment is er een samenzijn (reünie) gepland in het Arboretum. Mochten de Covid19-maatregelen het toelaten dan is dit ook het starpunt van het bevrijdingsdefilé.
Opgave voor Wageningen gaat via Wim Vos en Erwin Klinck. Zij schrijven u in bij de organisatie.
Het formulier voor opgave Wageningen graag vóór 01 maart retour en bij voorkeur via e-mail.
Wim Vos is beide dagen de POC ter plaatse voor de BOSS, Erwin Klinck zal hem waar nodig ondersteunen.
Als de bescheiden van de organisatie zijn ontvangen dan krijgt u die op tijd toegestuurd.
Als u zich niet opgeeft en tóch wil meedoen, dan heeft u de laagste prioriteit!

Den Haag 25 juni 2022:
Opgave voor de Nationale Veteranen dag gaat via het Nederlands Veteranen Instituut.
( nlveteraneninstituut.nl )
U kunt zich opgeven via deze site en daar kunt u aangeven met welk detachement u wilt deelnemen.
Vanuit deze organisatie krijgt u het vrij vervoerbewijs toegestuurd.
De consumptiebonnen krijgt u van Wim Vos of Erwin Klinck op het Malieveld in Den Haag.
Als u geen veteraan bent, kunt u zich niet opgeven en niet deelnemen aan het defilé.
Uiteraard bent u welkom in Den Haag als toeschouwer en ook op het Malieveld. Dat staat open voor iedereen.
Er zijn 2 detachementen vanuit de BOSS:

  • BOSS
  • Veteranen van het 13e bataljon

    Verder is er nog een detachement van DB III. Deze regelen de eigen deelname.

Met vriendelijke groet,
Wim Vos en Erwin Klinck.