>

Vriendengroep HC RSPB

Vrienden en Vriendinnen
van de Historische Collectie Regiment Stoottroepen Prins Bernhard (HC RSPB)

Op 21 september 1998 is het huidige museum officieel geopend. Het mocht toen nog ‘museum’ worden genoemd, maar door latere regelgeving is dit veranderd in Historische Collectie Regiment Stoottroepen Prins Bernhard (HC RSPB). In de volksmond wordt het echter nog steeds ‘Stoottroepenmuseum’ genoemd.
Het oorspronkelijke museum had bijna geen financiële middelen ter beschikking omdat het de ‘traditiekamer’ van een regiment was. Deze instelling(en) werden door defensie niet financieel ondersteund zoals dat bij ‘echte musea wél het geval was. Dus moest er een andere vorm van inkomsten gegenereerd worden.
Zo ontstond het idee om een vriendenkring van donateurs op te richten die het museum een warm hart toe droegen, zodat door middel van een kleine geldelijke bijdrage grotere financiële armslag was om het museum te onderhouden:
de Vrienden en vriendinnen van het Museum RSPB, later omgedoopt tot HC RSPB.

In het begin was er grote belangstelling, vooral onder de oudere Stoters. Op dit moment moeten de jongere Stoters het eigenlijk overnemen van de voorgangers, maar dat laat te wensen over.
De Vrienden en Vriendinnen bestaan nog steeds en er is hoop dat dit in de toekomst ook zal doorgaan, want de steun kan niet worden gemist.

Even op een rij wat een Vriend of Vriendin voor het museum betekent en wat hij of zij er voor terug krijgt:

 • De Vriend/Vriendin of donateur stort elk jaar € 12,– op rekening van de HC RSPB (meer mag ook)
 • De Vriend/Vriendin of donateur krijgt, zodra hij/zij heeft betaald een zogenaamde ‘Vriendenpas’.
  De vrijwilligers in Assen proberen elk kwartaal/half jaar een brief te sturen om het wel en wee binnen het museum bekend te stellen aan de Vrienden en Vriendinnen.
 • Daarnaast worden, zo mogelijk, de Vrienden en Vriendinnen uitgenodigd voor een ‘Vriendendag’.
  Dit houdt in dat er bijvoorbeeld een bezoek wordt gebracht aan een ander museum in de omgeving.
  Dat hoeft niet persé een militair museum te zijn.
  Ook wordt men getrakteerd op een borrel met meestal daaraan gekoppeld een barbecue of maaltijd in een militair restaurant.

Tekst en uitleg tijdens een bezoek aan het Hunebedcentrum door de vrienden van de HC RSPB

Indien u zich verbonden voelt met de HC RSPB of met het Regiment dan wordt u verzocht om u aan te melden als Vriend of Vriendin. Op die manier steunt u écht het ‘Stoottroepenmuseum in Assen’, gevestigd ‘om de hoek bij ons regiment’, waarvan koningin Wilhelmina heeft gezegd:

“en dit regiment zal blijven voortbestaan”

Hoe kunt u zich aanmelden?
Stuur een e-mail naar Beheerder HC RSPB of pak de telefoon en bel 0592-358163 (woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 13.00 uur). U krijgt z.s.m. bericht.

Mail contactpersoon:
Vriend-HCRSPB
Postbus 113
4900 AC ASSEN

Zie ook onze eigen website: WWW.HCRSPB.NL


Steun onze Historische collectie door lid te worden van de Vriendengroep Historische collectie RSPB:

Download hiervoor het VRIEND-HCRSPB- Inschrijfformulier
DOEN, want wij hebben uw steun nu en in de toekomst hard nodig !