Herdenkingen

73e Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers op 14 oktober 2018

In 2015 werd bij gelegenheid van de 70e herdenking de lange traditie van een voorafgaande gemeenschappelijke kerkdienst afgesloten. Vorm en verloop van de eigenlijke herdenking op het ereveld blijven grotendeels ongewijzigd. Als nieuwe elementen zijn opgenomen:

  • Een voordracht door leerlingen van basisschool De Wijzer,
  • Een korte overweging door een vertegenwoordiger van de Dienst Geestelijke Verzorging,
  • Op het burgerkerkhof wordt afsluitend aan de kransleggingen tevens de krans gelegd voor de slachtoffers uit de burgerbevolking van Beneden- Leeuwen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Nieuw is de gezamenlijke ontvangst in de Rosmolen voor alle deelnemers en belangstellenden.
Na opening van de bijeenkomst aldaar zullen kinderen van de Openbare Basisschool “De Wijzer” een presentatie verzorgen: “Hoe zijn de Stoters ontstaan, waarom kwamen ze naar Beneden-Leeuwen en waarom worden ze hier herdacht?”.
De aansluitende stille tocht begint dus nu bij de Rosmolen en volgt een nieuwe route naar het ereveld.

Het programma in het kort:
12.00 uur:
Ontvangst genodigden in de Multifunctionele Accommodatie, Leliestraat 19, 6658 XN  te Beneden-Leeuwen.
12.30 uur:
Informatieve en educatieve presentatie over de historische achtergrond van de Stoottroepenherdenking in Beneden-Leeuwen.
13.00 uur:
Begin stille tocht  naar het ereveld gesneuvelde Stoottroepers.
13.30 uur:
Welkomstwoord door de voorzitter Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers.
Dodenappèl door de regimentscommandant, een minuut stilte, Taptoe, kransleggingen.
Slotwoord door de burgemeester van West Maas en Waal.
Volksliederen en hijsen der vlaggen: België, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen, Verenigde Staten van Amerika en Nederland.

14.30 uur
Samenkomst in de brasserie van de Multifunctionele Accommodatie, Leliestraat 19, 6658 XN te Beneden-Leeuwen