Van de Voorzitter

Van de voorzitter
December 2018

De afgelopen periode stond voor mij vooral in het teken van 13 Infanteriebataljon AASLT en het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard. In Strijdend Nederland van september heeft u al het verslag kunnen lezen van de soldaat der tweede klasse Hartenberg over zijn ervaringen bij Falcon Legion.

Falcon Legion is het project waarbij 13 Infanteriebataljon AASLT RSPB zelf een wervings- en opleidingstraject heeft georganiseerd om de tekorten aan personeel aan te vullen. Een project waarin ik op drie manieren geïnteresseerd was. Ten eerste vanuit mijn toenmalige functie als commandant van de Koninklijke Militaire School (KMS), maar natuurlijk ook als voorzitter BOSS en oud-commandant van het bataljon en het regiment.

Falcon Legion is o.a. ontstaan omdat de KMS niet in staat was de opgedragen verhoogde aanstellingsopdracht voor 2018 te accommoderen. Wel kon organisatorische steun geleverd worden. De Alfa-Madju-Compagnie o.l.v. kapitein Bakker, was de compagnie die gedurende 24 weken een uiterste inspanning leverde om de nieuwe Stoters op te leiden en deed dat met verve. Zo begonnen op zondag 10 september jl. 84 mannen aan de eindoefening Fearless Falcon, de zware eindoefening, die traditioneel een herdenkingsceremonie bevat en eindigt met de intocht in de kazerne. Omdat het ditmaal een opleiding betrof ín Assen en vóór Assen en niet voor 11 Luchtmobiele Brigade in het algemeen, werd de oefening ingericht met specifieke Stoterszaken.

Zo werd op 12 september de traditionele herdenking van de gevallen luchtmobiele militairen niet gehouden op de gebruikelijke locatie, het Airborne War Cemetery in Oosterbeek, maar op onze eigen erebegraafplaats in Beneden-Leeuwen. Het werd een indrukwekkende ceremonie in aanwezigheid van het bestuur van de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers, een aantal Oud-Stoottroepers en C-11 Luchtmobiele Brigade. Een prima toespraak van dominee de Bruin en het uitreiken van de coin van het bataljon door o.a. Theo Roeffen, waren ingrediënten die deze ceremonie bijzonder maakten. Om 0200 uur konden de mannen hun tocht door Stotersland hervatten in de richting van Assen.

Op 14 september was het dan zover; 84 vermoeide mannen kwamen om 08.00 uur onder grote belangstelling de Johan Willem Frisokazerne binnenmarcheren. Onder de aanwezigen o.a. de burgemeester van Assen, de heer Out, de plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten, generaal-majoor Matthijssen en de heer Borghouts. 84 nieuwe Stoters kregen die dag hun rode baret, waarmee o.a. de Alfacompagnie weer op volle sterkte was gebracht en direct konden gaan opwerken voor hun missie op Curaçao. Een keurige prestatie van de Alfa-Madju-compagnie. Hopelijk kunnen wij deze nieuwe Stoters ook verwelkomen als nieuw lid van de BOSS.

Direct na de baretuitreiking volgde er nog een korte ceremonie bij gebouw 22, het stafgebouw. De heer Borghouts is de zoon van Jan Borghouts, beter bekend als Peter Zuid, zijn schuilnaam binnen het verzet. In september 1944 werd hij gewestelijk sabotage-commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten en na de bevrijding van Zuid-Nederland Commandant van de Stoottroepen, het Strijdend deel van de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij onthulde het bord met de naam van zijn vader, een mooi moment en een uiterst waardevolle bijdrage aan de tradities van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard.

Op 18 oktober vond ten slotte de commando-overdracht van het bataljon en het regiment plaats. Luitenant-kolonel Strick droeg het vaandel over aan luitenant-kolonel Grijpstra, die 22 jaar na zijn eerste functie in Assen weer terugkeerde op het nest. Tijdens de receptie mocht ik namens de BOSS de nieuwe commandant welkom heten en de oude commandant de gouden BOSS-speld overhandigen.

Ad Wagemakers
Voorzitter BOSS