Van de Voorzitter

December 2019

75 jarig bestaan Regiment en Market Garden en de Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers
Op 25 september was ik aanwezig bij de themadag Schuldenproblematiek georganiseerd door de Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk van het Ministerie van Defensie. Tijdens deze dag is gekeken naar welke fondsen er zijn , welke doelgroepen zij bedienen, hoe er gewerkt wordt en hoe aanvragen tot steun vanuit het Bedrijfsmaatschappelijk werk tot stand kunnen komen. Gezien de veelheid van fondsen een nuttige insteek. Door het ABP werd een presentatie verzorgd omtrent de aanpak van schuldenproblematiek bij Veteranen.

Uiteraard kan ik hier niet voorbij gaan aan het 75-jarige bestaan van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard. Dit vond plaats in een periode waarin vele activiteiten in het kader van 75 Vrijheid plaatsvonden. Zo nam ik op uitnodiging van Kring Eindhoven op 18 september deel aan het bevrijdingsdefilé in Eindhoven en op 20 september op uitnodiging van commandant 11 Luchtmobiele Brigade aan de activiteiten in het kader van 75 jaar Market Garden op de Eder- en Ginkelse Heide. Daar mocht ik de overige deelnemers nog even herinneren aan het ontstaan van het Regiment Stoottroepen op 21 september 1944 in Eindhoven. Op 3 oktober vond de grote Stoottroepen reünie plaats in Assen. Daar werd een aantal deelnemers in het bezit gesteld van het schitterende boek: “75 jaar Stoottroepen” met als subtitel “in de voetsporen van het verzet” van Laurens van Aggelen.  Namens het hoofdbestuur van de BOSS mocht ik de Regimentscommandant, luitenant kolonel Pieter Grijpstra, een cheque ter waarde van €3000,- aanbieden t.b.v. de aanschaf van tenminste vijf plaquettes, die op de gebouwen van het bataljon bevestigd kunnen worden. Op de plaquettes komt de toelichting van de naamgevers van de gebouwen. Tenslotte was ik op 5 oktober aanwezig bij de Herdenking van 75 jaar Front Beneden-Leeuwen, waar de dijkbrand herdacht werd. De dijkbrand is de naam voor een actie waarbij de Duitsers 44 woningen en bedrijven aan de Waaldijk ’s nachts in brand staken, waarbij alle bewoners moesten vluchten. Een goed georganiseerde indrukwekkende tocht langs de voormalige woningen. Niet veel later zouden de eerste Stoottroepers van het zojuist opgerichte Regiment arriveren om verdere infiltraties te voorkomen.

Ad Wagemakers
Voorzitter BOSS