Van de Voorzitter

Eerste poster 70 jaar BOSSVan de voorzitter
December 2017

De Stoottroepen zijn in 1944 ontstaan uit het verzet. Slecht getraind en uitgerust gingen de mannen van het eerste uur noodgedwongen de strijd aan met de Duitse bezetters. Na de bevrijding moest het leger opnieuw opgebouwd worden. De inspanningen daarbij waren als gevolg van de Koude Oorlog vooral gericht tegen het Warschaupact, maar ook werden Nederlandse militairen, onder wie vele Stoters, ingezet in diverse missies zoals in voormalig Nederlands Indië, Nieuw Guinea en Korea. Daarbij werd steeds meer aandacht besteed aan uitrusting en training.
Na de val van de muur ontwikkelde de Koninklijke Landmacht zich steeds meer van een Koude Oorlog-leger tot een expeditionaire macht, die steeds hoger in de geweldsspiraal werd ingezet o.a. bij de missies in Bosnië, Irak en Afghanistan. Ondanks de toen al ingezette bezuinigingen onder het mom van het incasseren van het zogenoemde vredesdividend, werd nog steeds geïnvesteerd in trainingen en materieel. Met name gedurende de inzet in Uruzgan was sprake van een landmacht die goed voorbereid en uitgerust aan deze missie begon. De ingezette eenheden konden zich van hun beste kant laten zien. Maar toen al werd duidelijk dat deze langdurige intensieve inzet niet veel langer vol te houden was. Een reset was nodig, maar toen de missie in Uruzgan werd beëindigd, werd de recuperatie verstoord door langdurige ingrijpende bezuinigingen, die de Landmacht uit balans hebben gebracht. Desondanks werden nog steeds missies uitgevoerd.
Op 8 oktober vond de 72e Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers plaats, voor de tweede keer in de nieuwe stijl. Voorafgaand aan de herdenking werden in de kapel in het bijzijn van de families de namen onthuld van korporaal Kevin Roggeveld en sergeant der eerste klasse Henry Hoving, die vorig jaar door een noodlottig ongeval tijdens de VN-vredesmissie MINUSMA in Mali, tijdens het trainen met een 60 mm mortier, om het leven kwamen.
De troostrijke ceremonie in de kapel werd overschaduwd door het uitkomen van het onderzoeksrapport naar het ongeval. De daarin opgenomen vernietigende conclusies en het aansluitende Kamerdebat zullen de families Hoving en Roggeveld weinig voldoening hebben gegeven en eerder nog meer vragen oproepen dan die er al waren. Mogen zij de troost vinden bij de Stoottroepers in de wetenschap dat wij onze gevallenen steeds zullen blijven eren en herdenken.

Voorzitter BOSS
Ad Wagemakers.