>

Agenda

 BOSS Jaar-agenda

  • Controleer tijdig, vóór dat u vertrekt, of op de genoemde datum en plaats e.e.a. wel doorgaat 
  • Nieuwe, gewijzigde en/of aanvullende agenda-items z.s.m. doorgeven aan de redactie van Strijdend Nederland
  • Inlichtingen over de diverse evenementen zijn NIET bij de webmaster en/of de redactie van Strijdend Nederland te verkrijgen

Agenda BOSS 2022(3)