Nieuws


KROONGETUIGE (Marco Kroon)
Tijdens een staatsgeheime missie in Afghanistan wordt Marco Kroon gevangengenomen. Hij doet hiervan melding, maar verzwijgt de zware vernederingen die hij moest ondergaan. Ook zijn vervolgacties houdt hij geheim. Ze leiden tot een dodelijke confrontatie, waarvan hij de sporen zorgvuldig uitwist…
Tien jaar later: Kroon meldt alsnog het geweldsincident. Journalisten en experts hebben vrijwel onmiddellijk hun oordeel klaar. Ze noemen hem “mediageil’, een gestoorde leugenaar en fantast. Maar wat is er daadwerkelijk gebeurd? Welk persoonlijk drama heeft Kroon verzwegen? En waarom sprak hij zich na zoveel jaren van stilte toch nog uit?
Kroongetuige is het waargebeurde en schokkende verslag van een militair die in dienst van zijn land vrijwel alles gaf, maar thuis, in Nederland, niets vond dan beschuldigingen en onbegrip. Dit is zijn verhaal: ongekuist, open, eerlijk en genadeloos.
Majoor Marco Kroon (1970) is drager van de Militaire Willems-Orde. Deze oudste en hoogste onderscheiding van ons land is hem toegekend wegens moed, beleid en trouw als commandant van een peloton van het Korps Commandotroepen in Afghanistan, in 2006.

Marinus Johannes (Marco) Kroon (‘s-Hertogenbosch, 15 juli 1970) is een Nederlands officier met de rang van majoor bij de Koninklijke Landmacht en de eerste militair sinds 1955 die is onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding van Nederland. Hij kreeg die onderscheiding in 2009 voor moedig optreden en leidinggeven als officier bij vuurgevechten in Afghanistan. Kroon groeide op in zijn geboorteplaats Den Bosch.

Paperback, 248 pagina’s.
ISBN: 9789492107145
Prijs: € 21,95. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan een goed doel : de Stichting H.E.A.R.T. ( www.stichtingheart.nl )Vooraankondiging Reünie 2-6RI, T-Brigade, Java
De reünie- en nazorgcommissie 2-6RI, T-Brigade en Java organiseert de jaarlijkse reünie voor Indiëveteranen op zaterdag 25 mei 2019 in de generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot. Net als voorgaande jaren zijn ook de partners, kinderen, kleinkinderen en begeleiders weer van harte welkom.
Meer informatie vindt u in het maartnummer 2019 van Strijdend Nederland.


Falcon Legion

In de download vindt U een zeer lezenswaardig artikel over het geslaagde Personeels-vullingsproject uitgevoerd door ACie-Madju 13 Infanteriebataljon AASLT Regiment Stoottroepen Prins Bernhard.
Het artikel is geplaatst met toestemming van de redactie van “De Onderofficier”, editie Nov 2018 en opgetekend door Smi Brian Schuurs ACie-Madju 13 Infanteriebataljon AASLT RSPB.

Download:  Falcon-Legion


PERSBERICHT “TRIJP”
Roman over veteraan met traumatische ervaringen in Srebrenica
Trijp – Annemarie Bleeker

Op 24 november verschijnt Trijp, de tweede roman van Annemarie Bleeker. Trijp vertelt het verhaal van Bosnië-veteraan Simon die worstelt met zijn  traumatische ervaringen als militair. Het eerste exemplaar wordt in Herinneringscentrum Kamp Westerbork uitgereikt aan Olaf Nijeboer, voorzitter van de werkgroep Dutchbat III.
Trijp is het verhaal van de vierentwintigjarige militair Simon, die heeft deelgenomen aan een Nederlandse vredesmissie. Na zijn thuiskomst uit oorlogsgebied wordt hij geconfronteerd met onbegrip en minachting en verliest hij gaandeweg alle grond onder zijn voeten. Om te ontsnappen aan zijn ondraaglijke bestaan vertrekt Simon naar Schotland, op zoek naar de waarheid.
Een indringende roman over de eenzaamheid die een specifieke gebeurtenis met zich meebrengt, over schuld en vriendschap, tegen het adembenemende decor van de Schotse Hooglanden. Het is voor het eerst dat er een roman geschreven is, geïnspireerd door  veteranen die na de val van Srebrenica getraumatiseerd zijn geraakt.

Op zaterdag 24 november om 15.00 uur wordt het boek gepresenteerd in Herinneringscentrum Kamp Westerbork, een toepasselijke plek omdat het herinneringscentrum zich de laatste jaren intensief  heeft beziggehouden met Dutchbat en de gevolgen van de dramatische val van Srebrenica. Het eerste exemplaar van het boek worden uitgereikt aan Olaf Nijeboer, voorzitter van de Werkgroep Dutchbat III.
Annemarie Bleeker (1966) is schrijver, beeldend kunstenaar en fotograaf. Zij debuteerde in 2011 met de roman Roedel. In haar tweede roman Trijp maakt zij ons op aangrijpende wijze deelgenoot van de gevolgen van een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis.
‘Een meeslepend boek. Herkenbaar voor iedereen die met een trauma in aanraking is geweest!’ Wim Dijkema, oud-adjudant Dutchbat III
‘Een intens boek. Heel mooi geschreven.’
Olaf Nijeboer, voorzitter werkgroep Dutchbat III

Zie ook: www.qvuitgeverij.nl
Trijp – Annemarie Bleeker
128 pagina’s, softcover
ISBN 9789492435101
Winkelprijs 14,95


Informatie over het Boek:
“Zij werden geroepen”

In dit boek worden twee Stoter bij naam genoemd, wellicht de moeite waard het boek te lezen.

Jan Hendriks ((III) 7 RS)
Jan Hendriks (1917) meldde zich in november 1944 samen met zijn broer Wim (1926) als oorlogsvrijwilliger bij de Binnenlandse Strijdkrachten, Stoottroepen Commando Noord-Brabant. Zij werden ingezet tegen de Duitsers aan de Maas in Noord-Limburg.
In oktober 1946 vertrokken beide broers met (III) 7 RS OVW naar Indië. Na enkele maanden op Malakka landde het bataljon bij Muntok op Banka en begon de opmars naar Pangkal Pinang. Ook de slag om Palembang begin 1947 en de opmars naar Praboemoelih ten tijde van de Eerste Politionele Actie komen uitgebreid aan bod. Jan werd ziek en overleed op 9 mei 1948 aan boord van het hospitaalschip ‘Groote Beer’. Zijn broer Wim was toen al met het bataljon 7-RS gerepatrieerd.

Wim Aarns (5 RS)
Wim Aarns (1927) was ingedeeld als dienstplichtig soldaat bij 5-RS (Tijgerbrigade). Op 5 november 1947 vertrok hij met de ‘Volendam’ naar Indië. Na een verblijf van enkele maanden te Makassar (Zuid-Celebes), werd het bataljon te Semarang ingedeeld bij de Tijgerbrigade. Met de Tweede Politionele Actie ging het bataljon naar Djokjakarta, waar het een zeer zware tijd tegemoet ging. Op 3 januari 1949 sneuvelde Wim Aarns bij Djokja, waar het bataljon zware verliezen leed.

Meer info vind u op deze site:  Zij werden geroepen

en/of is te bestellen bij:
J.D. van Boeijen
Brand 33
5706 LV Helmond
Emailadres: janvanboeijen@onsbrabantnet.nl


Standpunt Bestuur Veteranen Platform inzake het Onderzoek
“Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950”,
in het kort “Het Indië-onderzoek”.

Eind 2016 heeft de Nederlandse regering, naar aanleiding van de publicatie “De brandende kampongs van Generaal Spoor” van dr. Remy Limpach, besloten steun te geven aan een breed onderzoek naar het gebruik van extreem geweld tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië en het Indië-onderzoek financieel mogelijk te maken.
Hiertoe is een omvangrijk samenwerkingsverband aangegaan en onderzoeksprogramma opgesteld.
Voor het onderzoeksprogramma zijn de volgende uitgangspunten van kracht:

 1. Het betreft geen regeringsopdracht maar een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek  dat met rijkssubsidie wordt uitgevoerd.
 2. De verantwoordelijkheid voor het gehele onderzoeksprogramma ligt bij de drie onderzoeksinstituten:
  het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV),
  het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en
  NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies.
 3. Op inhoudelijke gronden zijn 9 deelprojecten geformuleerd, waaronder 1 synthese. De projecten zijn verdeeld op basis van de expertise van de drie afzonderlijke instituten.
 4. Het onderzoek moet in september 2021 klaar zijn en resulteren in een beknopte synthese en diverse toegankelijke deelstudies, in plaats van een vuistdik eindrapport.
 5. Om de kwaliteit van het onderzoek te bewaken is een Wetenschappelijke Adviescommissie ingesteld, bestaand uit 9 wetenschappers en inhoudelijk deskundigen uit binnen- en buitenland.
 6. Het onderzoeksprogramma voorziet in een Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland, waarin 7 organisaties zijn vertegenwoordigd, te weten:

o   Vereniging  Veteranen Platform (de heren L.Noordzij en H.Peters)
o   Stichting  Veteranen Instituut
o   Stichting Herdenking 15 augustus 1945
o    Stichting Nationaal Indië monument
o    de Stichting Indisch Platform
o    Stichting Pelita
o    Nationaal Comité 4 en 5 Mei.

Deze Klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van de uitvoering van de verschillende projectplannen en activiteiten.
Het Veteranen Platform heeft ten doel namens en samen met de bij haar aangesloten organisaties, het behartigen van de algemene belangen van alle Nederlandse veteranen en hun relaties in de meest ruime zin des woords. Vanuit die hoedanigheid maakt het Veteranen Platform deel uit van de Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland.
Voor de deelname aan de Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland heeft  het Bestuur van het Veteranen Platform uitgangspunten opgesteld. Daarmee kan het Veteranen Platform de bijdrage aan de Klankbordgroep verantwoorden en een eigen standpunt innemen indien het Veteranen Platform bedenkingen heeft bij het proces en de zorgvuldigheid van het onderzoek, en de communicatie naar aanleiding van het onderzoek.

De uitgangspunten zijn:

 1. Ten aanzien van dit onderzoek richt de belangenbehartiging zich met name op het er op toezien dat het onderzoek:
  • wordt uitgevoerd naar de vigerende wetenschappelijke standaarden en kwaliteitsnormen;
  • zich richt op waarheidsvinding, buiten de invloed van politieke, juridische of andere belangen; en gebaseerd op feiten in plaats van veronderstellingen;
  • zich richt op verklaren i.p.v. beschuldigen;
  • objectief is en wordt uitgevoerd op basis van feiten, genuanceerd en in de context van de tijd waarin e.e.a. plaats vond (1945-1950) zoals: het normen- en waardenkader van die tijd en die locatie, de politieke en maatschappelijke inzichten van die tijd en de wet en regelgeving van die tijd;
  • gebruik maakt van de officiële terminologie zoals gehanteerd in die periode;
  • het optreden van de Nederlandse militairen en verschillende opponenten onderzoekt met de (gewelds)instructies van die periode van alle betrokken partijen.
 2. Het Veteranen Platform is niet verantwoordelijk voor de uitvoering of uitkomsten van het onderzoek. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij de 3 uitvoerende onderzoeksinstituten.
 3. Het Veteranen Platform is vrij om haar mening over het onderzoek publiekelijk uit te dragen, met in achtneming van de vertrouwelijkheid van de beschikbare informatie. Het Veteranen Platform geeft haar eigen mening weer, ook als dit een minderheidsstandpunt betreft.

Modus Operandi

Er is een tendens te bespeuren van een steeds negatiever sentiment in Nederland jegens Israël. Waar komt dit vandaan? Auteur Peter Siebelt, bekend van diverse spraakmakende boeken, brengt aan het licht dat hier een machtig en geolied netwerk achter schuilgaat en dat Nederlandse activisten niet schuwden om hand- en spandiensten te verlenen aan het Palestijns terrorisme. Al drie generaties is er achter de schermen gesleuteld aan de alsmaar groeiende pro-Palestijnse beweging. Een breed net van betrokkenen wordt blootgelegd, via niet-gouvernementele organisaties, universiteiten, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de politiek en de kerken als aanjager. Israëls tegenstanders zijn zo machtig dat zelfs de banken en de Verenigde Naties worden meegezogen in een nietsontziende propaganda-oorlog. Lees ook hoe pro-Palestijnse activisten opklommen tot invloedrijke posities binnen overheden en hoe zij de anti-Israël-agenda mede domineren.  Een meer dan onthullend boek.

Hoe het kerkvolk de ‘Palestijnse zaak’ is ingerommeld

Recensie van Dick Kraaij (op de website ‘Veren of Lood – Nieuws, Opinie&Debatblog’).

“Zowel openlijk als klandestien zijn de afgelopen jaren tientallen miljoenen aan kerkgeld naar geweld gegaan onder het mom van charitas en bevordering van ‘de Palestijnse zaak’. Zonde, in alle betekenissen van dat woord. Nu is dat niet onbekend, maar het is de verdienste van onderzoeksjournalist Peter Siebelt dat hij een schat aan gegevens — zo niet alles van betekenis — bij elkaar brengt en onderbouwt in zijn nieuwste boek Modus Operandi — De pro-Palestijnse lobby en de kruistocht van de kerken. Modus Operandi is een ontluisterend en verbijsterend resultaat, zelfs voor mensen met een behoorlijke voorkennis. Punt van kritiek op Siebelts werk zou kunnen zijn dat die modus operandi van sommige linkse clubjes op het kerkelijk erf helemaal niet slinks is. Uit het grote aanbod van fondsen en stichtingen, waarvan het IKV en Pax Christi de bekendste zijn, kiezen veel kerkgangers toch wel waar zij zich senang bij voelen. Op dat punt is Modus Operandi inderdaad wat zwaar aangezet. Een aantal betrokkenen die door Siebelt worden genoemd, zetten zich wel degelijk te goeder trouw en met open vizier in voor wat zij beschouwen als een goed doel. Zij zullen zich niet herkennen in het beeld dat ze deel uitmaken van een schimmig netwerk waarin zij — ware het mogelijk — willoos gebruikt en gemanipuleerd worden. Daar staat tegenover dat het kerkvolk wel degelijk misleid wordt; de gemiddelde kerkganger zou er een dagtaak aan hebben om te toetsen of de medewerkers en vrijwilligers in alle gevallen zuiver op de graat zijn en geen dubbele agenda voeren bij het kanaliseren van de geldstromen en menskracht waarover zij beschikken.

Veelzeggend zijn de pogingen van de links-christelijke pro-Palestijnse lobby om het CDA voor hun zaak te winnen, de partij die bij monde van Dries van Agt benadrukte niet te willen buigen naar links en rechts. Daar valt veel tegenin te brengen — zéker met de kennis van nu over de huidige Van Agt — maar het siert de partij dat het tegen de links-christelijke stroom probeerde in te roeien.”

Modus Operandi, De pro-Palestijnse lobby en de kruistocht van de kerken
ISBN 9789463381925
Paperback, 308 pagina’s. Prijs € 21,95
Uitgeverij ASPEKT


RAVIV VAN RENSSEN
2 mei 1970 – 8 juli 1995
Dutchbat-militair in Srebrenica
J.M.J. Bosch 

Raviv van Renssen is soldaat der 1e klasse van Dutchbat 3, het derde bataljon van de Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht dat naar Bosnië gaat.
In januari
1995 komt hij in de enclave Srebrenica aan. Hij wordt geplaatst bij de Bravo-compagnievan dat bataljon.
Vanaf mei 1995 verblijft Raviv, samen met zes andere militairen, op
observatiepost Foxtrot (OP-F).
Op 2 mei dat jaar wordt hij 25 jaar.
Op 8 juli raakt hij door
wapengeweld dodelijk gewond. Hij overlijdt dezelfde dag.
Zijn dood veroorzaakt op
diverse plaatsen heftige reacties.
Hij wordt opgebaard en zijn collega’s moeten afscheid
van hem nemen terwijl er in de enclave gevochten wordt.
Collega’s zorgen voor een
ere-haag als een voertuig met zijn kist de enclave verlaat.
Zijn stoffelijk overschot
wordt van Zvornik via Split naar Soesterberg gevlogen en op 10 juli aan zijn moeder teruggegeven. Op 13 juli wordt Raviv begraven op het Nationaal Ereveld in Loenen.

Deze publicatie vertelt het verhaal van Raviv en zijn collega’s en wat hen bij deze VNmissieoverkwam.
Dit verhaal gaat over Raviv zelf, over zijn jeugd en zijn keuze voor de
Luchtmobiele Brigade.
Het gaat ook over ‘zijn’ bataljon, over de compagnie waarbij hij
is ingedeeld en zijn collega’s op de observatiepost.
Het beschrijft de gebeurtenissen tot
8 juli, op de fatale dag zelf en daarna.
De publicatie gaat ook in op de reacties op Ravivs
dood, het afscheid nemen, op wat er allemaal na zijn dood geregeld moet worden, de terugkeer van zijn stoffelijk overschot en de begrafenis.
Daarnaast komt aan de orde wat
zijn collega’s die achterblijven overkomt, hoe zij terugkomen en wat er daarna gebeurt.
De Stichting Raviv wil de herinnering aan hem levend houden. Het verhaal over hem is onlosmakelijk verbonden met het verhaal over zijn collega’s in Srebrenica. Dit is zijn en hun verhaal. 

ISBN/EAN 978-94-6345-144-4
titel: Raviv van Renssen
ondertitel:
Dutchbat-militair in Srebrenica
auteur J.M.J. Boschuitg.
Stichting Raviv
NUR-Code 689
80 blz. kleur met illustraties
bestelbaar via www.boekenkopen.nl
Prijs boek:
15 Euro
E-book
7,50 Euro
paperback/softback


Bij uitgeverij ASPEKT is een boek van Raymond Langereis verschenen met de titel
Oorlog Lyrics, Dutchbatt Libanon 1980

Gezien het feit dat óók veel Stoters naar Libanon zijn uitgezonden, brengen wij dit boek nu al onder uw aandacht. Maar óók als u niet in Libanon hebt gediend, is dit zeker een interessant boek !
In dit meeslepende verhaal maakt u kennis met de dan 19-jarige schrijver tijdens zijn uitzending.
Langereis vertelt over het leven van een UNIFIL-soldaat in een gevaarlijke periode, in de zomer van 1980.
Hij beschrijft de spanningen, de angsten, de machteloosheid, de beschietingen en de hechte vriendschap die ontstond.
Een intensieve periode in het leven van een soldaat die diende in de naam van vrede. Een periode waarin Langereis afscheid nam van zijn onschuld en van een jongen in een man veranderde.
nkant formulier

Raymond Langereis is geboren in 1960 te Amsterdam. Hij is echtgenoot, vader van zes kinderen, afgestudeerd als sociaal pedologisch hulpverlener, reiziger, schrijver, muzikant, en dichter.
Na een turbulent leven vol met ervaringen, gebeurtenissen en reizen naar het Midden-Oosten kwam zijn leven in de luwte te liggen.
Het dagelijks bestaan en de beslommeringen gaven hem het gevoel dat hij iets moest doen. Hij heeft gehoor gegeven aan dat gevoel, zijn pen gepakt en zijn verhaal geschreven.

‘Oorlog lyrics, Dutchbatt Libanon 1980’ kost €16,95.
214 pagina’s
ISBN 9789463381949
.

PS: In het volgende nummer (juni) van Strijdend Nederland volgt een uitgebreidere recensie.


DUITSE HERFST
Het spook van de RAF

“Jullie kunnen je zeker alleen maar voorstellen dat ze slachtoffer waren. Jullie hebben die mensen nooit ontmoet. Het zijn geen slachtoffers en dat waren ze ook nooit. Tot slachtoffer word je niet gemaakt, maar maak je jezelf. Ze hebben hun lot tot het laatste ogenblik zelf bepaald. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat zij het zelf gedaan hebben en niet dat het hen is aangedaan (…). Hou op ze zo te zien als ze niet waren”.

Met de oprichting van de RAF, de ‘Rote Armee Fraktion’ of ‘Baader-Meinhof-Groep’ in 1969 begon één van de zwartste bladzijden in de naoorlogse geschiedenis van West-Duitsland. In de zogenoemde ‘Duitse Herfst’ van 1977 werd de West-Duitse samenleving opgeschrikt door terreurdaden die hun weerga niet kenden: achtereenvolgens de moord op de directeur van de Dresdner Bank, Jürgen Ponto, de ontvoering – met dodelijke afloop – van de werkgeversvoorzitter Hans-Martin Schleyer, de kaping van een Lufthansa vliegtuig door met de RAF samenwerkende Arabische terroristen en de drievoudige zelfmoord van de RAF-kopstukken: Andreas Baader, Gudrun Ensslin en Jan-Carl Raspe. Anderhalf jaar daarvoor had Ulrike Meinhof zichzelf al in haar cel om het leven gebracht. Margreet den Buurman verklaart en beschrijft het ontstaan van de RAF vanuit de sociale context van het naoorlogse West-Duitsland. Haar intrigerende portretten van de grondleggers van de RAF, Ulrike Meinhof en Andreas Baader, geven een helder beeld van de psychologische motieven achter het ontstaan van deze terreurgroep.

Na de collectieve zelfmoord van de drie kopstukken van de eerste generatie RAF in de nacht van 17 op 18 oktober 1977, werd buiten de gevangenismuren de fakkel overgenomen door de zogenoemde tweede generatie RAF. Brigitte Mohnhaupt, die een poosje samen met Andreas Baader achter de tralies had gezeten, nam de fakkel van hem over. Tot in de jaren ’80 was het verhaal dus nog niet ten einde en dit duurde voort tot 1998, toen de harde kern van de RAF als het ware door de tijd werd ingehaald, uiteenviel en zichzelf via een persbericht tot het verleden tijd verklaarde.

Op 6 juni 2015 werd Duitsland ruw wakker geschud uit een collectieve sluimering rond de RAF, want na een brute overval die dag op een geldtransport in Stuhr bij Bremen, leidden de sporen naar sinds lang voortvluchtige drie oud-RAF-leden van de derde generatie. Het opduiken van Burkhard Garweg, Daniela Klette en Ernst-Volker Staub leidde tot de nodige speculaties en een heropleving van de belangstelling voor de RAF.

Het boek begint met een stap terug in de tijd: De erfenis in Duitsland. Wij kunnen de oprichters van de RAF niet begrijpen als wij niet beseffen dat oorlogskinderen in het naoorlogse West-Duitsland opgroeiden tussen vrouwen en pleegmoeders omdat grootvaders en vaders waren gesneuveld of gewoonweg nooit meer terugkeerden. Verder was er natuurlijk de Duitse bevolking die getraumatiseerd was en in grote armoede leefde. Enerzijds was er het Marshallplan voor de naar het Westen gerichte blik, anderzijds was er de Sovjet-Unie die alle “lidstaten” verbood hulp uit Amerika te accepteren. Met de oprichting van de DDR en de bouw van de Muur in 1961 en de jaren daarna, was de scheiding tussen Oost en West definitief. Vluchtpogingen uit de DDR moesten de meesten met het leven bekopen. Met die erfenis van de Tweede Wereldoorlog en de politieke situatie ontstonden, in het kielzog van heel West-Europa, studentenprotesten die de kiem vormden voor het ontstaan van de RAF: de Baader-Meinhof-Groep.

Deze tweede druk voorziet in de behoefte naar geactualiseerde informatie over de RAF.
Het is een goede studie over deze terreurorganisatie.

Auteur: Margreet den Buurman
IBSN 9789059118126 Paperback 225 pagina’s.
Prijs: € 18,95


 Napoleon Martelaar voor de vrede

 ‘De feiten spreken voor zich, ze stralen als de zon […] Dus welke beschuldigingen kunnen tegen mij ingebracht worden die een historicus niet zal kunnen weerleggen? […] Zal ik beschuldigd worden te veel van oorlog voeren te houden? Hij zal aantonen dat ik altijd werd aangevallen. Dat ik een wereldomvattende monarchie wilde? Hij zal aantonen dat dit niet het toevallige resultaat van de omstandigheden was, dat het onze vijanden zelf waren die mij er stap voor stap naartoe dreven.’ (Napoleon op Sint-Helena).

Napoleon

Een briljant en overtuigend geschreven essay dat ons begrip van de Franse keizer volledig op zijn kop zet!
Napoleon, martelaar voor de vrede.
ISBN 978-94-6153-729-4.
Paperback, 328 pagina’s.
Prijs € 19,95.


RESPECT!
Fotoboek met het verhaal achter de gewonde militair.
Niet iedere verwonding is zichtbaar; de kunst van vallen en weer opstaan.

Fotograaf Johan Bergsma en schrijfster Maria Genova zijn een samenwerking aangegaan om een uniek boek uit te geven over de verwerking van trauma’s en het omgaan van lichamelijke beperkingen bij militairen die gewond zijn geraakt tijdens een missie of ten gevolge van een dienstongeval.

Foto 1 FB 1 (1)Een boek met indrukwekkende foto’s en interviews, van veteranen uit de WOII tot en met Afghanistan, die ondanks hun lichamelijke en/of psychische verwondingen (PTSS) de kracht hebben gevonden, weer een positieve draai aan hun leven te geven. Wat was hun keerpunt?
Door onwetendheid over deze groep militairen, die hun leven in de waag stelden ook voor onze veiligheid, is er vaak onbegrip. Zij verdienen meer RESPECT! De ervaring van deze kanjers zal velen met soortgelijke of andere traumatische ervaringen motiveren en inspireren.

Het voorwoord van dit boek zal worden geschreven door Commandant Landstrijdkrachten, luitenant generaal M.C. de Kruif. Binnenkort verschijnt een voorbeeldexemplaar van het boek. Het boek wordt rond de zomer 2016 voltooid en uitgegeven.

Meer informatie over het project “RESPECT!” en de bestelwijze is te vinden via Facebook account “RESPECT!”
https://www.facebook.com/Respect-1383185168671265/  of de site:
https://johanbergsma.wordpress.com/johan-bergsma/
Telefoon nummer: 06-53333722 (Johan Bergsma).

Grebbergmasters 2015De  1e druk bestaat uit een oplage van 1000 exemplaren. Tijdens de reeds gestarte voorinschrijving is het boek te bestellen voor € 37,50.  De reguliere winkelprijs bedraagt € 42,50. Formaat boek: 28×28 cm, ongeveer 250 pagina’s. Uit de verkoop van deze boeken zal een donatie worden gedaan aan een goed doel ten behoeve van veteranen.

Johan Bergsma Luitenant Kolonel (buitendienst) fotograaf, fotografie docent en organisator van fotografiereizen in binnen- en buitenland.
www.bergsma-photography.com

Maria Genova, schrijfster van diverse bestsellers zoals “Komt een vrouw bij de hacker” en “Dansen op de muur”.  www.mariagenova.nl


‘Niemand is belangrijker dan het team’
Een militaire visie op leiderschap

 Auteur: Otto van Wiggen 

‘In het nieuwe boek ‘Niemand is belangrijker dan het team’ schetst brigade-generaal Otto van Wiggen aan de hand van sprekende voorbeelden een verhelderend beeld van leiderschap.’
Bestemd voor militairen en burgermaatschappij.
Boek-Niemand‘Niemand is belangrijker dan het team’ biedt op een heldere, toegankelijke manier zicht op de visie van een authentieke leider die zijn persoonlijk belang vaak ondergeschikt heeft gemaakt aan het organisatiebelang. De ervaringen van Van Wiggen mogen dan hoofdzakelijk zijn gebaseerd op het werken op de werkvloer van de landmacht, dit boek zal ook voor velen daarbuiten een inspirerende kijk op leiderschap bieden.
Indien u via www.we-publishing.nl  bestelt, betaalt u géén verzendkosten.

De auteur
Brigade-generaal O­tto van Wiggen (1958) was onder meer commandant van het Korps Commandotroepen, de Luchtmobiele Brigade en van alle opleidingseenheden van de landmacht. Voor zijn prestaties als militair leider werd hij in 2012 onderscheiden met ‘De Bronzen Soldaat’, de hoogste onderscheiding die door de Commandant Landstrijdkrachten verleend kan worden. In 2009 publiceerde hij samen met twee  militaire collega’s het boek ‘Tactiek om te begrijpen’.

ISBN:           978-90-79763-14-6
Uitvoering:    gebonden / hardcover
Pagina’s:       144
Prijs:            € 18,95