>

15 13 ACie “Madju”

Contactgegevens Kring 15  “13 ACie Madju”

Kringsecretariaat Kring 15
13 Infbat AASLT ACie
T.a.v. Smi M.W. Heijes
Postbus 113
9400 AC Assen
0592-348418

Kring  015:  13  ACie “ MADJU”

De officiële oprichtingsdatum van kring 15 is 17 December 2015.
De kring kent momenteel 5 leden, maar we gaan er van uit dat dit ledental binnenkort exponentieel zal toenemen.
De kring is bedoeld voor iedereen die sinds de oprichting van het 13e bataljon bij de ACie gediend heeft en/of onder de vlag van de ACie op uitzending is geweest. Van “Olifant” tot “Demoon”.

Doelstellingen
Doelstelling van de Kring zijn:

  • Het in stand houden en bevorderen van banden van vriendschap die tijdens het dienen bij ACie 13 Infbat zijn ontstaan;
  • Het blijven eren en herdenken van alle gevallenen van de cie;
  • Het behartigen van de belangen van leden van de kring en, in bijzondere gevallen, ook van (oud) ACie leden die geen lid zijn van de vereniging. Immers “ eens ACie , altijd ACie!”

Tradities
Binnen de ACie gelden een aantal zaken welke onder tradities vallen. Enerzijds zijn dit de tradities waaraan de ACie een deel van haar identiteit ontleend zoals de Y-brigade en de daar onder vallende Regimenten Stootroepen en de bijbehorende Demoon (Historie). Anderzijds is dit de link met de kring Zeeland van de BOSS. Dit komt met name tot stand bij het betrekken van deze kring bij compagnies activiteiten /-oefeningen en deelname aan jaarlijkse evenementen in Zeeland (Vlissingen en Kapelle). Daarnaast zijn er ook tradities waarin de waardering naar voren komt voor gevallen en blijvend beschadigde (oud) leden van de ACie, dit onder het motto: “Eens ACie, altijd ACie”.

Missies & operationele inzet
De ACie kent zelf, sinds haar bestaan als onderdeel van het 13e infanterie bataljon RSPB (AASLT), inmiddels ook haar eigen historie. Deze is opgebouwd door de vele oefeningen, en zeker ook daadwerkelijke inzet met daarbij hoogtepunten en dieptepunten. Een beknopt overzicht van de diverse missies en operationele inzetten van de ACie:

Missies:

  • DUTCHBAT III (UNPROFOR)     Simin Han, Bosnië                         1995
  • SFOR-7                                          Novi Travnik, Bosnië                     1999
  • ISAF 1                                            Kabul, Afghanistan                        2002
  • SFIR-4                                           As- Sammawah, Irak                     2004
  • ISAF BG-4                                     Tarin Kowt, Afghanistan               2007
  • ISAF BG-10                                   Tarin Kowt, Afghanistan               2010

Operationele inzet:

  • CIDW                                              Willemsstad, Curaçao                   2013

Als kring willen we ook stil staan bij deze missies d.m.v. het organiseren van reünies en herdenkingen.