Van de Voorzitter

Eerste poster 70 jaar BOSSVan de voorzitter
Maart 2017

Met de laatste Hoofdbestuursvergadering op 8 december leek het verenigingsjaar van de BOSS rustig naar het einde te kabbelen. Op 24 december bereikte ons echter het bericht dat op 95-jarige leeftijd oud verzetsman luitenant-generaal b.d. Ted Meines was overleden. Behalve verzetsstrijder, Indiëganger en ereburger van de staat Israël, was hij medeoprichter en oud-voorzitter van de Stichting Veteranen Platform, de overkoepelende veteranenorganisatie, waarvan ook de BOSS een van de grondleggers was. Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog sloot Ted Meines zich aan bij de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.

In augustus 1948 vertrok hij als oorlogsvrijwilliger naar Indië. Begonnen als soldaat, klom hij in de loop der jaren op in de militaire rangen. Al sinds 1950 is hij betrokken bij het wel en wee van de Nederlandse veteranen. Hij richtte het Veteranen Legioen Nederland op en was er voorzitter van. In 1988 stond hij aan de basis van de Stichting Veteranen Platform, de koepelorganisatie met 55 aangesloten verenigingen. Een jaar later werd hij de eerste voorzitter van het Veteranen Platform, dat een groot deel van de veteranen in Nederland vertegenwoordigd. Als voorzitter wist hij toenmalig minister van Defensie Relus Ter Beek ervan te overtuigen dat er een actief veteranenbeleid moest komen. Erkenning en waardering vanuit de samenleving kregen langzaam maar zeker vorm en mondden uit in de Nederlandse Veteranendag sinds 2005 en in 2012 in de Veteranenwet. Vanaf 1988 was Meines ook verbonden aan het defilé op 5 mei in Wageningen. Het Veteranen Platform stelde in 1998, bij zijn vertrek als voorzitter, de Ted Meinesprijs in, bestaande uit een oorkonde en een bedrag, die tot doel heeft een individuele veteraan of een veteranenorganisatie in het zonnetje te zetten. Na zijn pensioen werd hij directeur van de Nederlandse Hartstichting. Dankzij zijn grote verdiensten voor de krijgsmacht in het algemeen en de veteranen in Nederland in het bijzonder werd hij in september 2014 door Commandant der Strijdkrachten generaal Middendorp officieel bevorderd tot luitenant-generaal. Generaal Meines was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, drager van het Ereteken voor Verdienste in goud, het Ereteken voor Orde en Vrede, het Mobilisatie Oorlogskruis, Yad Vashem en het Croix de la Confédération Européene des anciens Combattants.

Met een indrukwekkend ceremonieel werd op 3 en 5 januari afscheid genomen van de Vader der Veteranen. De BOSS en het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard, waren hierbij o.a. vertegenwoordigd door de voorzitter BOSS, de regimentscommandant en de regimentsadjudant. Met zijn overlijden is een boegbeeld van de Nederlandse veteranen heengegaan.

Ad Wagemakers
Voorzitter BOSS