Van de Voorzitter

Eerste poster 70 jaar BOSSVan de voorzitter
Sept 2017

Op het moment dat ik dit stuk schrijf, genieten nog vele (Oud-)Stoters van hun vakantie, maar zijn er ook nog velen ingezet. Zij dienen o.a. in Mali t.b.v. van de missie MINUSMA (m.n. de Delta-Djokja-Compagnie en delen van de bataljonsstaf) en Irak t.b.v. de Confidence Building Missie (CBMI) (m.n. Alfa-Madju-Compagnie en delen van de bataljonsstaf). Op het moment dat u dit leest zullen de eersten uit Irak alweer teruggekeerd zijn om dan te kunnen genieten van hun welverdiende verlof. Maar ook zullen ze op tijd terug zijn om op 21 september de 73e verjaardag van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard te vieren. Degenen die in 2014 aanwezig waren bij de 70e verjaardag van het Regiment en de 20e verjaardag van 13 Infbat (AASLT) RSPB en toen zijn of haar E-mailadres hebben achtergelaten, zijn inmiddels uitgenodigd door het regiment en de BSS. Maar daarmee worden natuurlijk lang niet alle (Oud-)Stoters bereikt. De uitnodiging is bedoeld voor Alle Stoters, actief dienend en niet meer actief dienend, voor de oudste en de jongste Oud-Stoter en hun relaties, kinderen en kleinkinderen.

Inmiddels hebben we de Nationale Dodenherdenking op de Dam, Bevrijdingsdag, de Herdenking van de Capitulaties in Wageningen en de Nederlandse Veteranendag in Den Haag weer achter de rug. Wat mij opviel was dat het contingent deelnemende Oud-Stoters steeds kleiner wordt, zeker in vergelijking met andere Infanterieregimenten, die een vergelijkbare achterban hebben. Ook hier moet de verjonging ingezet worden.
Ik roep daartoe m.n. de jonge kringen op hun achterban te mobiliseren om volgend jaar aan de defile in Wageningen en Den Haag deel te nemen.
Naast de Regimentsverjaardag hoop ik u allen ook te ontmoeten op de 72e herdenking van de gesneuvelde Stoottroepers op zondag 8 oktober in Beneden-Leeuwen. Het wordt de tweede herdenking in de zeer geslaagde nieuwe stijl.
Voorts wil ik hier niet onvermeld laten de aanstelling van generaal der Stoottroepen Matthijssen als plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten onder de gelijktijdige bevordering tot generaal-majoor.
Namens de BOSS gefeliciteerd met deze plaatsing en bevordering, maar vooral succes gewenst in deze zware functie in de voor de Landmacht moeilijke tijden.

Tenslotte dank ik u allen, mede namens mijn echtgenote en dochters voor de vele hartverwarmende reacties n.a.v. het overlijden van onze jongste dochter Luus.

Voorzitter BOSS Ad Wagemakers.