Home

Grondbeginselen en Doelstellingen van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS)

 

Grondbeginselen.
De Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers is gebaseerd op de wil om onze vrijheid, parlementaire democratie en de constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje te handhaven en zonodig te verdedigen tegen alles wat daarmee in strijd is, met als inspirerend voorbeeld het Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog waaruit de Stoottroepen zijn voortgekomen. 

Doelstellingen. 

  • Het in stand houden en bevorderen van banden van vriendschap die tijdens het dienen bij het Regiment Stoottroepen  Prins Bernhard zijn ontstaan;
  • Het onderhouden van nauwe contacten met het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard;
  • Het blijven eren en herdenken van alle gevallenen;
  • Het behartigen van de belangen van Leden van de vereniging en, in bijzondere gevallen ook van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers die geen lid zijn van de vereniging, zulks naar het oordeel van het hoofdbestuur.

 

                                       DrukwerkDe activiteiten van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) worden mede mogelijk gemaakt door  het vfonds met middelen uit de  Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij.
Uw deelname aan deze loterijen wordt van harte aanbevolen.
Zie ook: vfonds                                                                                     

Nieuw met ingang van 12-06-2014

logo

Faceboekpagina
Strijdend Nederland

Disclaimer & Privacy statement:
Disclaimer