Image

Beneden-Leeuwen 2023 Vooraankondiging

78e herdenking van de gesneuvelde Stoottroepers op zondag 8 oktober 2023

Omstreeks 12.00 uur hopen wij jonge en oude Stoters, de burgerbevolking van Beneden-Leeuwen in MFA De Rosmolen te mogen begroeten onder het genot van de door de gemeente West Maal en Waal verstrekte catering.
Als u bloemen of kransen wilt leggen tijdens de herdenking dan wordt u verzocht dit per mail of telefoon door te geven (zie de laatste pagina van Strijdend Nederland). Uw bloemen of kransen kunt u voor MFA De Rosmolen afgeven aan de aldaar aanwezige leden van scouting Don Bosco.

Omstreeks 12.30 uur zullen de leerlingen van de Openbare Basisschool u deelgenoot maken van hun project over de Stoottroepen. Vervolgens wordt in een aangrijpende film ingegaan op de historische achtergrond van de Stoottroepen.
Daarna zal de regisseur u verzoeken om u buiten op te stellen achter de tamboers, de erecompagnie en de kransdragers van Don Bosco voor de stille tocht naar het ereveld, waarbij de wegafzettingen door het werkcomité zorgen voor uw veiligheid.

Bij het betreden van het ereveld wordt door de muziekvereniging Koning Willem III passende muziek gespeeld totdat alle aanwezigen hebben plaatsgenomen.
Evenals andere jaren krijgen de Oud-Stoottroepers weer een speciale plaats toegewezen op de gereed staande naast het tegelpad van de kapel. De overige genodigden en gasten zitten veelal op gereserveerde stoelen in de 10 rijen ernaast (Zie gevoegde PDF Plattegrond)

Nadat de leden van de scoutinggroep Don Bosco een bloemenhulde hebben gebracht bij de 3 eregraven, spreekt de voorzitter van de stichting, de luitenant-generaal b.d. Matthijssen een welkomstwoord uit. Vervolgens wordt een voordracht verzorgd door kinderen van de Openbare Basisschool De Wijzer, die daarna bloemen leggen bij de eregraven.

Download Plattegrond

Daarna neemt de regimentscommandant het dodenappèl af, gevolgd door het Signaal ‘Taptoe”, 1 minuut stilte en het Signaal Voorwaarts, waarna de saluutschotengroep saluutschoten afvuurt. Nadat de saluutschotengroep vertrokken is, legt de regimentscommandant een krans namens het Regiment en alle actief dienende Stoottroepers.
Hierna volgt een overweging door de geestelijk verzorger van het bataljon.

Vele kransleggingen volgen hierna nog van o.a. de krijgsmacht, vertegenwoordigers van de voormalige geallieerde landen, de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS), diverse kringen van de BOSS en het comité Familieleden Eren Hun Gesneuvelden. De kranslegging wordt besloten met het leggen van een krans op het burgerkerkhof, gelijktijdig met 31 klokslagen, ter nagedachtenis aan de slachtoffers onder de burgerbevolking van Beneden-Leeuwen.
Nadat de burgemeester van West Maas en Waal zijn slotwoord heeft gesproken legt hij nog een krans namens de gemeente en worden vervolgens door de muziekvereniging Koning Willem III de volksliederen gespeeld en de bijbehorende vlaggen gehesen.
Na het spelen van het Wilhelmus zal de regisseur omstreeks 15.15 uur aangeven dat de plechtigheid aan het einde gekomen is en dat iedereen, eventueel na een bezoek aan de kapel, wordt uitgenodigd voor een reünie-achtige samenkomst in MFA De Rosmolen.

Het bestuur van de “Stichting Herdenking Gesneuvelde Stootroepers”