>

Home

Van de voorzitter september 2022

Documenten Dekolonisatie onderzoek Voormalig Nederlands Indie

Controleer voor de zekereheid de agenda i.v.m. eventuele wijzigingenIn Memoriam: Oud-voorzitter van de BOSS, generaal-majoor b.d. J.J.J.M.M. Vos

“Zo dat was het dan; Het zit erop!”

Dat is de koptekst op de rouwkaart van onze oud-voorzitter, generaal-majoor der Infanterie buiten dienst Jacques Vos. Het is tekenend voor de persoon die hij was. Op 9 juli 2022 overleed hij in verzorgingshuis Het Gouden Hart in Harderwijk, op de leeftijd van 87 jaar. Zijn gevoel voor humor bleek ook uit de manier waarop hij zijn initialen droeg: J³M². Zo ondertekende hij zijn stukken en zijn columns in Strijdend Nederland, maar zo droeg hij ook zijn naam op het naamlint op het uniform.

Jacques Vos is geboren in 1934 in het Limburgse Echt en heeft als kind de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ook maakte hij als 10-jarige de bevrijding van Limburg mee. Mogelijk heeft hij toen ook kennisgemaakt met de eerste Stoottroepers. Dit zo zomaar de motivatie geweest kunnen zijn om commandant van het Regiment Stoottroepen te worden. Maar daar begon hij zijn militaire carrière niet. Als luitenant diende hij bij het Korps Commando Troepen. Hij was trots op de groene baret die hij daarvoor moest halen. Daarover zei hij altijd dat dát het enige is, wat hij écht heeft verdiend. Hij is ook een van de weinige generaals, die de uniformpatjes van het KCT met de randen van een generaal (tijdelijk) heeft gedragen.

Jacques Vos is een echte “Koude Oorlog-militair”. Bijna zijn gehele carrière diende hij in die periode. Daarin vervulde hij enkele belangrijke functies. Voor de Stoters was dat natuurlijk de functie van Commandant 41 Pantserinfanteriebataljon, tevens Commandant Regiment Stoottroepen, die hij vervulde van 22.08.77 – 22.06.79.

Van 03.0.982 – 13.11.83 was hij in de rang van kolonel Hoofd van de Sectie G3 van de Staf van UNIFIL, tevens Contingentscommandant van de Nederlandse UNIFIL-troepen. Een uitzending van bijna 14 maanden! In 1984 ontving hij van de ambassadeur van Libanon in Nederland daarvoor de hoogste onderscheiding: de Nationale orde van de Ceder. Hiermee eerde en dankte Libanon symbolisch alle Nederlandse deelnemers aan UNIFIL.

Als kolonel vervulde hij ook als Chef-Staf een functie in de Mobilisatievoorbereiding; een typische Koude Oorlog-activiteit. Later werd hij Commandant van 43 Pantserinfanteriebrigade met de staf in Havelte. Met deze brigade nam hij in 1987 deel aan de oefening Certain Strike in Nedersaksen; één van de grootste NAVO-oefeningen op Duits grondgebied, met een scenario waarin een substantieel deel van het III(US)Corps in Duitsland werd ontplooid in een scenario waarin het Warschaupact de voorwaartse verdediging van de NAVO dreigde te doorbreken. Van 1988 -1991 vervulde hij als generaal-majoor de functie van Commandant 1 Divisie “7 December”. Op 9 november 1989 viel de muur, wat het einde van de koude oorlog inleidde.

Na zijn actieve dienst werd hij in april 2008 voorzitter van de BOSS, een functie die hij tot september 2010 vervulde. Bij zijn aantreden kondigde hij al aan, dat hij de functie maar voor één periode zou gaan vervullen en dat hij zich zou gaan richten op zowel het ouder wordende ledenbestand als de groeiende groep jonge veteranen van 13 Infanteriebataljon. Hij gaf daar o.a. invulling aan door in alle vroegte aanwezig te zijn bij de intocht en baretuitreiking aan jonge stoters in Schaarsbergen, maar ook door de uitvoering van het adoptieplan van de kringen van de naar Afghanistan uitgezonden sub-eenheden van 13 Infanteriebataljon en Battle Group 11 onder de vlag van de Stoottroepen. Ook maakte hij zich zorgen om de toekomstbestendigheid en bestuurskracht van de (kringen van de) BOSS en de groei van de jonge kringen. Zijn visie op de Stoottroepen was, zoals zijn opvolger Gyem van Empelen beschreef: “respect voor elkaar, zonder elkaar voor te staan op rang, afkomst of opleiding, maar eerder op wederzijds respect en eigen kwaliteit, om er mét elkaar voor te gaan en vooral om mét elkaar de klus te willen klaren.”

Met het overlijden van generaal-majoor b.d. Jacques Vos verliezen wij een toonaangevende Stoter. We wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.

Grondbeginselen en Doelstellingen van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS)

Grondbeginselen.
De Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers is gebaseerd op de wil om onze vrijheid, parlementaire democratie en de constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje te handhaven en zonodig te verdedigen tegen alles wat daarmee in strijd is, met als inspirerend voorbeeld het Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog waaruit de Stoottroepen zijn voortgekomen.

Doelstellingen. 

 • Het in stand houden en bevorderen van banden van vriendschap die tijdens het dienen bij het Regiment Stoottroepen  Prins Bernhard zijn ontstaan;
 • Het onderhouden van nauwe contacten met het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard;
 • Het blijven eren en herdenken van alle gevallenen;
 • Het behartigen van de belangen van Leden van de vereniging en, in bijzondere gevallen ook van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers die geen lid zijn van de vereniging, zulks naar het oordeel van het hoofdbestuur.
vfonds logo nieuw open

De activiteiten van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS)

worden (deels) mogelijk gemaakt door het vfonds.

 

Privacy verklaring Bond Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 • Binnen de BOSS worden de gegevens centraal opgeslagen bij de Ledenadministratie. Dit is noodzakelijk om alle leden te kunnen benaderen in het kader van hun lidmaatschap.
  • De gegevens worden gebruikt voor de verzending van het Verenigingsorgaan, uitnodigingen voor bijeenkomsten ,kring-Nieuwsbrieven en het innen/verzenden van de jaarlijkse contributienota’s.
  • De opslag vindt plaats bij de Ledenadministrateur in een daarvoor geëigende databank (in dit geval PCLeden) en een (back-up-versie) bij de Penningmeester t.b.v. het Financiële deel uit deze databank.
  • De ledenadministrateur verstrekt (1x per kwartaal)aan de secretaris een totaal-ledenlijst en aan elke kringsecretaris een kring-ledenlijst.
  • De in deze website vermelde adresgegevens betreft bestuursleden van de BOSS en zijn met hun instemming vermeld teneinde de bereikbaarheid binnen de vereniging te bevorderen en of te vereenvoudigen.
 • De leden worden op het inschrijfformulier geïnformeerd over wat en waarom met de gevraagde gegevens wordt gedaan. Leden kunnen te allen tijde hun gegevens opvragen, doen wijzigen of aanpassen
  Het inschrijfformulier bevat voor deze wetstoepassing de navolgende tekst:
  “De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in de Databank van de Ledenadministratie en alleen gebruikt voor verenigingsdoeleinden”
 • Data opslag:
  • De data worden digitaal opgeslagen op de computer van de Ledenadministratie en de Penningmeester.
  • De data is beveiligd met Wachtwoorden en officiële Virus en beveiligingssoftware.
  • De gegevens op papier (inschrijfformulieren met bijbehorende incassomachtigingen) worden opgeslagen in afgesloten bureau/kastruimte zodat toegang voor derden niet mogelijk is.
 • Kring-secretarissen die deelgegevens uit de data gebruiken voor het verspreiden van Nieuwsbrieven en/of overige Kringinformatie dienen zich te houden aan de identieke beveiligde opslag als hiervoor omschreven.
 • Voor externe gebruikers van de persoonsgegevens gegevens worden aparte contracten opgesteld over het gebruik van de verenigingsdata. Bij de vereniging betreft dit de drukker van het verenigingsblad “Strijdend Nederland” Ledenadministrateur legt verantwoording af aan het Bestuur over opslag en beveiliging.

 

logo

Faceboekpagina
Strijdend Nederland

Disclaimer & Privacy statement:
Disclaimer