>

Margraten

Memorial Day Margraten 2022.

Op de Amerikaanse Begraafplaats Margraten zijn op zondag 30 mei jl. de Amerikaanse militairen herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden in Europa. Premier Rutte legde een krans. Dat deed ook Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten viceadmiraal Boudewijn Boots. Traditiegetrouw brachten F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht een eregroet. De 4 toestellen vlogen een zogenoemde missing-man formatie boven het ereveld in Zuid-Limburg. Daarbij verlaat 1 van hen de groep als symbool voor de gevallenen.
Rutte prees de Nederlandse vrijwilligers die zich inspannen om verhalen en foto’s van gesneuvelden te achterhalen. Het illustreert volgens hem de diepe connectie tussen Nederland en de Verenigde Staten. Rutte gelooft dat dat gevoel nu sterker is dan ooit. “Want vandaag woedt er oorlog op ons continent. We realiseren ons dat een leven in vrede geen vanzelfsprekendheid is. Dat vrijheid niet vanzelf komt. Vrijheid kost iets. Dat was ruim 75 jaar geleden zo, en dat is nog steeds zo.”

Dank voor zorg ‘maten’
De plechtigheid vond plaats in het bijzijn van 8 Amerikaanse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. In hun gezelschap ook Mae Krier, die destijds in de oorlogsindustrie werkte. Zij staat als ‘Rosie the Riveter’ symbool voor alle vrouwen die dat toen deden.
De veteranen en Krier, allen tussen de 95 en 101 jaar oud, zouden de reis naar Nederland al in 2020 maken. Dit vanwege het jubileumjaar 75 jaar vrijheid. De corona-pandemie gooide echter roet in het eten. Met hun aanwezigheid bedankten de veteranen Margraten voor de zorg voor hun ‘maten’. De Amerikanen waren de hele week te gast bij Defensie. Ze bezochten onder meer musea en monumenten ter herinnering aan operaties. Ook werden ze ontvangen op de Koninklijke Militaire Academie. Daar gingen ze in gesprek met cadetten en adelborsten. Een ontmoeting met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht stond eveneens op het programma.

Begraafplaats
Margraten is de enige Amerikaanse begraafplaats in Nederland. Het merendeel van de Amerikaanse militairen sneuvelde tijdens de bevrijding van het zuidoosten van Nederland en de opmars door Duitsland. Margraten is de rustplaats van 8.301 Amerikaanse militairen. 1.722 personen staan op de Muren der Vermisten.
Elk jaar op de laatste zondag in mei, worden in Margraten de doden herdacht.
Stichting Fields of Honor
In het glooiende Limburgse heuvellandschap nabij Margraten doemen ze langzaam op, rij na rij, de duizenden witte marmeren kruizen en davidsterren. Ze markeren de laatste rustplaats van Amerikaanse soldaten die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar waar de grafstenen wel de namen vertellen van de veelal jonge jongens die betrokken waren bij onze bevrijding, vertellen zij niet wie de soldaten waren en wie zij achterlieten. Bovendien verhullen de rust en stilte op de enige Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in Nederland de omstandigheden die het einde betekenden van hun toch al roerige levens.
Aan de hand van honderden persoonlijke foto’s en meer dan honderd verhalen geeft het boek De Gezichten van Margraten deze soldaten weer een gezicht. De verhalen leiden ons door de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Nederland, terwijl ze tegelijkertijd een beeld schetsen van hoe én waarom de Nederlandse bevolking de herinnering aan hen nog steeds levend houdt.
Bovenal zijn elke foto en elk verhaal een eerbetoon aan één van de meer dan 10.000 begraven en herdachte personen. Afgesloten met een lijst van al hun namen is dit herdenkingsboek een blijvend monument op papier voor hen allen.
De gezichten van Margraten” Verkrijgbaar als ‘hardcover’ en als ebook. EAN: 9789462494671