Beneden Leeuwen

72e Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers

Op zondag 8 oktober 2017 heeft in Beneden-Leeuwen de jaarlijkse herdenking van gesneuvelde Stoottroepers plaatsgevonden. Voorafgaande aan deze herdenking vond ’s morgens de onthulling van de namen plaats van de in Mali omgekomen sergeant der eerste klasse Henry Hoving en korporaal Kevin Roggeveld plaats.

Dit gebeurde in de gedachteniskapel op het ereveld in een zeer klein gezelschap van de families van beide omgekomen militairen. Alle namen van de 378 omgekomen Stoters zijn in steen gebeiteld en zijn dus zichtbaar en tastbaar.

De gezamenlijke ontvangst vond plaats in De Rosmolen. Met de daar gepresenteerde films en diapresentaties met als hoofdthema: “Hoe zijn de Stoters ontstaan, waarom kwamen ze naar Beneden-Leeuwen en waarom worden ze herdacht?” werd het officiële gedeelte geopend. Hierbij zijn de jongere generaties van basisschool De Wijzer nauw betrokken door het gezamenlijk deelnemen aan informatieve inleidingen door Oud-Stoters en het, onder leiding van de leerkrachten, uitwerken van projecten en voordrachten.

Vervolgens vertrok men in een ‘Stille tocht’ naar het ereveld van de Stoottroepen waar de herdenking plaatsvond. Militaire en burger autoriteiten namen deel aan de plechtigheid en legden kransen. Ook werden er kransen gelegd door vertegenwoordigers van voormalige Stoottroepenbataljons, de regimentscommandant, Scouting Don Bosco en leerlingen van De Wijzer.

13 Infanteriebataljon Air Assault Regiment Stoottroepen uit Assen nam deel met een ere-compagnie en de vuurgroep.

Herdenkingswoorden werden uitgesproken door de voorzitter van de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers, de geestelijk verzorger van de militairen uit Assen en de burgemeester van de gemeente West Maas en Waal.

Na afloop vond er nog een samenzijn plaats in De Rosmolen.