Nieuws


RAVIV VAN RENSSEN
2 mei 1970 – 8 juli 1995
Dutchbat-militair in Srebrenica
J.M.J. Bosch 

Raviv van Renssen is soldaat der 1e klasse van Dutchbat 3, het derde bataljon van de Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht dat naar Bosnië gaat.
In januari
1995 komt hij in de enclave Srebrenica aan. Hij wordt geplaatst bij de Bravo-compagnievan dat bataljon.
Vanaf mei 1995 verblijft Raviv, samen met zes andere militairen, op
observatiepost Foxtrot (OP-F).
Op 2 mei dat jaar wordt hij 25 jaar.
Op 8 juli raakt hij door
wapengeweld dodelijk gewond. Hij overlijdt dezelfde dag.
Zijn dood veroorzaakt op
diverse plaatsen heftige reacties.
Hij wordt opgebaard en zijn collega’s moeten afscheid
van hem nemen terwijl er in de enclave gevochten wordt.
Collega’s zorgen voor een
ere-haag als een voertuig met zijn kist de enclave verlaat.
Zijn stoffelijk overschot
wordt van Zvornik via Split naar Soesterberg gevlogen en op 10 juli aan zijn moeder teruggegeven. Op 13 juli wordt Raviv begraven op het Nationaal Ereveld in Loenen.

Deze publicatie vertelt het verhaal van Raviv en zijn collega’s en wat hen bij deze VNmissieoverkwam.
Dit verhaal gaat over Raviv zelf, over zijn jeugd en zijn keuze voor de
Luchtmobiele Brigade.
Het gaat ook over ‘zijn’ bataljon, over de compagnie waarbij hij
is ingedeeld en zijn collega’s op de observatiepost.
Het beschrijft de gebeurtenissen tot
8 juli, op de fatale dag zelf en daarna.
De publicatie gaat ook in op de reacties op Ravivs
dood, het afscheid nemen, op wat er allemaal na zijn dood geregeld moet worden, de terugkeer van zijn stoffelijk overschot en de begrafenis.
Daarnaast komt aan de orde wat
zijn collega’s die achterblijven overkomt, hoe zij terugkomen en wat er daarna gebeurt.
De Stichting Raviv wil de herinnering aan hem levend houden. Het verhaal over hem is onlosmakelijk verbonden met het verhaal over zijn collega’s in Srebrenica. Dit is zijn en hun verhaal. 

ISBN/EAN 978-94-6345-144-4
titel: Raviv van Renssen
ondertitel:
Dutchbat-militair in Srebrenica
auteur J.M.J. Boschuitg.
Stichting Raviv
NUR-Code 689
80 blz. kleur met illustraties
bestelbaar via www.boekenkopen.nl
Prijs boek:
15 Euro
E-book
7,50 Euro
paperback/softback80 JARIGE OUD-STOTER MAAKT “DE SPRONG VAN ZIJN LEVEN”.

Op 2 april heeft de op maandag 27 maart 2017 tachtig jaar geworden Cor van Caam, Oud-Stoter en lid van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers Kring Ermelo, een zogenaamde tandemsprong (parachutesprong) gemaakt op vliegveld Zeppe nabij Breda. Hij wilde dat absoluut een keer meemaken en zijn 80ste verjaardag was een goede gelegenheid om deze wens te verwezenlijken.

Gekoppeld aan zijn instructeur, kapitein Jarno, compagniescommandant van de Deltacompagnie 45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland werd vroeg in de middag opgestegen en waagde deze Oud-Stoter de sprong in het diepe.


Na een korte vrije val werd de parachute geopend en konden de aanwezige familieleden, vrienden, kennissen en de cameraploeg van SBS6 een spetterende show gadeslaan. Keurig met de beentjes vooruit werd Cor vervolgens (helaas) gedropt in een heuse koeienvlaai. Gelukkig was die al aan de droge kant. De foto’s spreken verder voor zich.


Zo zie je maar weer dat een ‘ouwe peuk’ van 41 RS op die leeftijd nog heel wat in zijn mars heeft!
Cor, gefeliciteerd.
We hebben genoten (en gelachen) !

Met Stotersgroet, 
R
edactie Strijdend Nederland,
Ger de Wolf
Voor een uitgebreid verslag: Kijk op onze Faceboekpagina

 

 


 

Bij uitgeverij ASPEKT is een boek van Raymond Langereis verschenen met de titel
Oorlog Lyrics, Dutchbatt Libanon 1980

Gezien het feit dat óók veel Stoters naar Libanon zijn uitgezonden, brengen wij dit boek nu al onder uw aandacht. Maar óók als u niet in Libanon hebt gediend, is dit zeker een interessant boek !
In dit meeslepende verhaal maakt u kennis met de dan 19-jarige schrijver tijdens zijn uitzending.
Langereis vertelt over het leven van een UNIFIL-soldaat in een gevaarlijke periode, in de zomer van 1980.
Hij beschrijft de spanningen, de angsten, de machteloosheid, de beschietingen en de hechte vriendschap die ontstond.
Een intensieve periode in het leven van een soldaat die diende in de naam van vrede. Een periode waarin Langereis afscheid nam van zijn onschuld en van een jongen in een man veranderde.
nkant formulier

Raymond Langereis is geboren in 1960 te Amsterdam. Hij is echtgenoot, vader van zes kinderen, afgestudeerd als sociaal pedologisch hulpverlener, reiziger, schrijver, muzikant, en dichter.
Na een turbulent leven vol met ervaringen, gebeurtenissen en reizen naar het Midden-Oosten kwam zijn leven in de luwte te liggen.
Het dagelijks bestaan en de beslommeringen gaven hem het gevoel dat hij iets moest doen. Hij heeft gehoor gegeven aan dat gevoel, zijn pen gepakt en zijn verhaal geschreven.

‘Oorlog lyrics, Dutchbatt Libanon 1980’ kost €16,95.
214 pagina’s
ISBN 9789463381949
.

PS: In het volgende nummer (juni) van Strijdend Nederland volgt een uitgebreidere recensie.


DUITSE HERFST
Het spook van de RAF

“Jullie kunnen je zeker alleen maar voorstellen dat ze slachtoffer waren. Jullie hebben die mensen nooit ontmoet. Het zijn geen slachtoffers en dat waren ze ook nooit. Tot slachtoffer word je niet gemaakt, maar maak je jezelf. Ze hebben hun lot tot het laatste ogenblik zelf bepaald. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat zij het zelf gedaan hebben en niet dat het hen is aangedaan (…). Hou op ze zo te zien als ze niet waren”.

Met de oprichting van de RAF, de ‘Rote Armee Fraktion’ of ‘Baader-Meinhof-Groep’ in 1969 begon één van de zwartste bladzijden in de naoorlogse geschiedenis van West-Duitsland. In de zogenoemde ‘Duitse Herfst’ van 1977 werd de West-Duitse samenleving opgeschrikt door terreurdaden die hun weerga niet kenden: achtereenvolgens de moord op de directeur van de Dresdner Bank, Jürgen Ponto, de ontvoering – met dodelijke afloop – van de werkgeversvoorzitter Hans-Martin Schleyer, de kaping van een Lufthansa vliegtuig door met de RAF samenwerkende Arabische terroristen en de drievoudige zelfmoord van de RAF-kopstukken: Andreas Baader, Gudrun Ensslin en Jan-Carl Raspe. Anderhalf jaar daarvoor had Ulrike Meinhof zichzelf al in haar cel om het leven gebracht. Margreet den Buurman verklaart en beschrijft het ontstaan van de RAF vanuit de sociale context van het naoorlogse West-Duitsland. Haar intrigerende portretten van de grondleggers van de RAF, Ulrike Meinhof en Andreas Baader, geven een helder beeld van de psychologische motieven achter het ontstaan van deze terreurgroep.

Na de collectieve zelfmoord van de drie kopstukken van de eerste generatie RAF in de nacht van 17 op 18 oktober 1977, werd buiten de gevangenismuren de fakkel overgenomen door de zogenoemde tweede generatie RAF. Brigitte Mohnhaupt, die een poosje samen met Andreas Baader achter de tralies had gezeten, nam de fakkel van hem over. Tot in de jaren ’80 was het verhaal dus nog niet ten einde en dit duurde voort tot 1998, toen de harde kern van de RAF als het ware door de tijd werd ingehaald, uiteenviel en zichzelf via een persbericht tot het verleden tijd verklaarde.

Op 6 juni 2015 werd Duitsland ruw wakker geschud uit een collectieve sluimering rond de RAF, want na een brute overval die dag op een geldtransport in Stuhr bij Bremen, leidden de sporen naar sinds lang voortvluchtige drie oud-RAF-leden van de derde generatie. Het opduiken van Burkhard Garweg, Daniela Klette en Ernst-Volker Staub leidde tot de nodige speculaties en een heropleving van de belangstelling voor de RAF.

Het boek begint met een stap terug in de tijd: De erfenis in Duitsland. Wij kunnen de oprichters van de RAF niet begrijpen als wij niet beseffen dat oorlogskinderen in het naoorlogse West-Duitsland opgroeiden tussen vrouwen en pleegmoeders omdat grootvaders en vaders waren gesneuveld of gewoonweg nooit meer terugkeerden. Verder was er natuurlijk de Duitse bevolking die getraumatiseerd was en in grote armoede leefde. Enerzijds was er het Marshallplan voor de naar het Westen gerichte blik, anderzijds was er de Sovjet-Unie die alle “lidstaten” verbood hulp uit Amerika te accepteren. Met de oprichting van de DDR en de bouw van de Muur in 1961 en de jaren daarna, was de scheiding tussen Oost en West definitief. Vluchtpogingen uit de DDR moesten de meesten met het leven bekopen. Met die erfenis van de Tweede Wereldoorlog en de politieke situatie ontstonden, in het kielzog van heel West-Europa, studentenprotesten die de kiem vormden voor het ontstaan van de RAF: de Baader-Meinhof-Groep.

Deze tweede druk voorziet in de behoefte naar geactualiseerde informatie over de RAF.
Het is een goede studie over deze terreurorganisatie.

Auteur: Margreet den Buurman
IBSN 9789059118126 Paperback 225 pagina’s.
Prijs: € 18,95


 

Napoleon Martelaar voor de vrede

 ‘De feiten spreken voor zich, ze stralen als de zon […] Dus welke beschuldigingen kunnen tegen mij ingebracht worden die een historicus niet zal kunnen weerleggen? […] Zal ik beschuldigd worden te veel van oorlog voeren te houden? Hij zal aantonen dat ik altijd werd aangevallen. Dat ik een wereldomvattende monarchie wilde? Hij zal aantonen dat dit niet het toevallige resultaat van de omstandigheden was, dat het onze vijanden zelf waren die mij er stap voor stap naartoe dreven.’ (Napoleon op Sint-Helena).

Napoleon

Een briljant en overtuigend geschreven essay dat ons begrip van de Franse keizer volledig op zijn kop zet!
Napoleon, martelaar voor de vrede.
ISBN 978-94-6153-729-4.
Paperback, 328 pagina’s.
Prijs € 19,95.

 

 

 


Hard tegen hart
Mijn terugblik op militair leiderschap

HardThartWat begon met ordenen en opruimen van een grote stapel privéaantekeningen over leiderschap werd een autobiografie met humoristische anekdotes en zeer veel voorbeelden uit de praktijk die menig oudgediende en ex-dienstplichtige zal doen glimlachen. Het is geen wetenschappelijk werk en ook geen leerboek: “De huidige generatie commandanten kan lezen hoe het toen ging en daar zelf conclusies uit trekken. Doordat ik waar mogelijk het militair vakjargon heb vermeden, is het ook voor niet-militaire leidinggevenden een gemakkelijk toegankelijk boek geworden”.

Het boek leest bijzonder prettig en dwingt je soms om óók het volgende hoofdstuk nog maar ‘even mee te nemen’. En als u tot slot antwoord kunt geven op de vraag: “wat is het verschil tussen ‘wie is hier de leider?’ en ‘wie is hier de commandant?’ en wat wordt bedoeld met het ‘Commandanten-MLV?’ “, mag of kunt u uw conclusies trekken. Een ding staat wel vast: dit MLV heeft niets met SPORT te maken want Lodders afkeer hiervan loopt (soms) óók als een rode draad door sommige hoofdstukken!

GeuzenpenningEen deel van de opbrengst gaat naar stichting Geuzenpenning voor de strijd tegen dictatuur, discriminatie en racisme.

 

Titel: “Hard tegen Hart”
ISBN: 9789491197475
Pagina’s: 172
Prijs: € 17,95 inclusief verzendkosten
Verkrijgbaar: www.heelnederlandleest.nl


RESPECT!
Fotoboek met het verhaal achter de gewonde militair.
Niet iedere verwonding is zichtbaar; de kunst van vallen en weer opstaan.

Fotograaf Johan Bergsma en schrijfster Maria Genova zijn een samenwerking aangegaan om een uniek boek uit te geven over de verwerking van trauma’s en het omgaan van lichamelijke beperkingen bij militairen die gewond zijn geraakt tijdens een missie of ten gevolge van een dienstongeval.

Foto 1 FB 1 (1)Een boek met indrukwekkende foto’s en interviews, van veteranen uit de WOII tot en met Afghanistan, die ondanks hun lichamelijke en/of psychische verwondingen (PTSS) de kracht hebben gevonden, weer een positieve draai aan hun leven te geven. Wat was hun keerpunt?
Door onwetendheid over deze groep militairen, die hun leven in de waag stelden ook voor onze veiligheid, is er vaak onbegrip. Zij verdienen meer RESPECT! De ervaring van deze kanjers zal velen met soortgelijke of andere traumatische ervaringen motiveren en inspireren.

Het voorwoord van dit boek zal worden geschreven door Commandant Landstrijdkrachten, luitenant generaal M.C. de Kruif. Binnenkort verschijnt een voorbeeldexemplaar van het boek. Het boek wordt rond de zomer 2016 voltooid en uitgegeven.

Meer informatie over het project “RESPECT!” en de bestelwijze is te vinden via Facebook account “RESPECT!”
https://www.facebook.com/Respect-1383185168671265/  of de site:
https://johanbergsma.wordpress.com/johan-bergsma/
Telefoon nummer: 06-53333722 (Johan Bergsma).

Grebbergmasters 2015De  1e druk bestaat uit een oplage van 1000 exemplaren. Tijdens de reeds gestarte voorinschrijving is het boek te bestellen voor € 37,50.  De reguliere winkelprijs bedraagt € 42,50. Formaat boek: 28×28 cm, ongeveer 250 pagina’s. Uit de verkoop van deze boeken zal een donatie worden gedaan aan een goed doel ten behoeve van veteranen.

Johan Bergsma Luitenant Kolonel (buitendienst) fotograaf, fotografie docent en organisator van fotografiereizen in binnen- en buitenland.
www.bergsma-photography.com

Maria Genova, schrijfster van diverse bestsellers zoals “Komt een vrouw bij de hacker” en “Dansen op de muur”.  www.mariagenova.nl


‘Niemand is belangrijker dan het team’
Een militaire visie op leiderschap

 Auteur: Otto van Wiggen 

‘In het nieuwe boek ‘Niemand is belangrijker dan het team’ schetst brigade-generaal Otto van Wiggen aan de hand van sprekende voorbeelden een verhelderend beeld van leiderschap.’
Bestemd voor militairen en burgermaatschappij.
Boek-Niemand‘Niemand is belangrijker dan het team’ biedt op een heldere, toegankelijke manier zicht op de visie van een authentieke leider die zijn persoonlijk belang vaak ondergeschikt heeft gemaakt aan het organisatiebelang. De ervaringen van Van Wiggen mogen dan hoofdzakelijk zijn gebaseerd op het werken op de werkvloer van de landmacht, dit boek zal ook voor velen daarbuiten een inspirerende kijk op leiderschap bieden.
Indien u via www.we-publishing.nl  bestelt, betaalt u géén verzendkosten.

De auteur
Brigade-generaal O­tto van Wiggen (1958) was onder meer commandant van het Korps Commandotroepen, de Luchtmobiele Brigade en van alle opleidingseenheden van de landmacht. Voor zijn prestaties als militair leider werd hij in 2012 onderscheiden met ‘De Bronzen Soldaat’, de hoogste onderscheiding die door de Commandant Landstrijdkrachten verleend kan worden. In 2009 publiceerde hij samen met twee  militaire collega’s het boek ‘Tactiek om te begrijpen’.

ISBN:           978-90-79763-14-6
Uitvoering:    gebonden / hardcover
Pagina’s:       144
Prijs:            € 18,95


Wie geschoren wordt, moet stilzitten!!

Boek Wie geschoren wordt moet stil zitten

Deze heruitgave maakt een belangrijk boek opnieuw beschikbaar.
Wie geschoren wordt moet stil zitten, ISBN 978-94-6153-218-3.
Paperback, 278 pagina’s. Prijs € 19,95

 

 

 


De oorlog ver weg 1949 -1962De oorlog ver weg

De oorlog lijkt voorbij, Nederlands-Indië is geen Nederlands-Indië meer. De politiek heeft gezegevierd. Nederland moet internationaal gezien bakzeil halen. De vrienden uit de wereldoorlog blijken niet de vrienden, die ze geacht worden te zijn. Zwollenaar Gerrit ter Haar dook opnieuw in de historie en geeft een waarheidsgetrouw beeld van de gebeurtenissen aan de hand van historische gegevens en boeiende interviews. Een bezoek aan het graf van zijn broer Henk, overleden in de oudejaarsnacht van 1947-1948 te Soerabaja, bracht de oorlog dichtbij. ‘De Oorlog ver weg 1949-1962’ vertelt het verhaal door andere ogen.
De ogen van oud strijders. De ogen van mijn broer.”

Verhalen van mensen die de periode in de archipel zelf hebben meegemaakt staan centraal in dit boek. Iedereen die door de ogen van deze mensen de geschiedenis en de achtergrond wil leren kennen moet deze verhalen beslist lezen.

De oorlog ver weg. ISBN: 9789079859238. Hardcover, 264 pagina’s. Prijs € 22,50. 

 


Een fles in de aarde

“EEN FLES IN DE AARDE”

Een roman, maar het zou zomaar een autobiografie kunnen zijn. Dat is het volgens de schijfster niet. Maar als je in dit boek duikt krijg je wel te maken met de sfeer in een militair gezin en daarbuiten, die de waarheid akelig dicht benaderd.
Er zijn zoveel herkenbare momenten dat lezers, die ooit te maken hebben gehad met de krijgsmacht, één groot brok nostalgie krijgen voorgeschoteld. Dat krijg je op de koop toe.

Citaat uit het boek van Marianne Oostendorp, waarin zij o.a. de begrafenis beschrijft van een ‘roemrucht officier’ bij de landmacht, bij het Korps Commandotroepen in Roosendaal:

“Ik denk dat hij blijer zal zijn als we naar de Rucphense hei gaan, daar met z’n allen een mooie, ruime schuttersput graven, eentje waarin hij languit kan liggen, en dan tot besluit iets zeggen en een glas heffen”.

Want wie heeft in de jaren 1955 – 1980 als (dienstplichtig) militair de weg van de klimtoren in de kazerne naar ‘boer Baks’ op de Rucphense hei, tijdens de ECO (elementaire commando-opleiding), de ‘Gevechtscursus’, ‘Pantserstorm’ of andere ‘afknijpmomenten’ niet talloze malen afgelegd. Heel herkenbaar zijn de gebruikte passages uit ‘Het handboek voor de soldaat’ en het ‘Salvo vuur hoog-aan-vuur’ (bij de uitvaart met militaire eer) die perfect in het verhaal worden ingebonden.

Op deze manier kun je alleen maar schrijven als je vroeger in de thuissituatie dingen aan den lijve hebt ondervonden óf je volledig hebt ingeleefd in het leven van ‘krijgsmachtgezinnen’ en enkele van de (toen) vigerende voorschriften.

En toch is het geen autobiografie, volgens de schrijfster!
Een mooie roman dus, met een verhaal over talloze problemen in een ‘groen’ gezin én de volgende generaties maar óók met de nodige humor en ‘barpraat’ (zoals dat ging).
Nog een (bekend?) citaat:

“Hij generaal? Nooit ! Zelfs geen kolonel. Hij heeft zijn eindrang al behaald, hoger dan majoor komt hij niet. Hij heeft nou eenmaal de omgekeerde weg bewandeld. Eerst oorlog gevoerd en daarna beroeps geworden.
Niet dat de deuren van de academie of krijgsschool voor hem gesloten waren, maar de gedachte zich langdurig te moeten onderwerpen aan mannen, die alles uit de boekjes hadden geleerd, was voor hem onverteerbaar geweest”.

Het boek eindigt enkele jaren geleden met ‘een uitzending en terugkeer naar en uit Afghanistan’.

Toch maar even naar de boekhandel, zou ik zeggen !

U kunt ook bestellen via de webshop. U hebt het boek dan binnen 2 dagen in huis:
http://webshop.elikser.nl/een-fles-in-de-aarde

Een fles in de aarde
390 pagina’s, ISBN 978-90-8954-814-6. Prijs € 19,95

Heel interessant is ook het interview dat gepubliceerd staat op:
http://www.marianneoostendorp.nl/sites/default/files/marianne-oostendorp-interview.pdf